Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Samen met je werknemers werk je aan een succesvolle organisatie. Maar ken jij alle risico’s binnen je organisatie? Veilig en gezond werken begint bij de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de risico’s en gevaren binnen je organisatie op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Iedere organisatie met personeel moet volgens de Arbowet beschikken over een RI&E. In de RI&E staan de risico’s die werknemers in de organisatie lopen schriftelijk vastgelegd en staat beschreven hoe de werknemers hiertegen beschermd worden.

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak omschrijf je als organisatie welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen tegen risico’s die werknemers lopen/ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zo kan de organisatie investeren in ergonomische werkplekken, persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden of een vertrouwenspersoon aanstellen.

Waarom?

Met een RI&E zet je alle risico’s op een rij.

Zo kun je ze gericht aanpakken. Het belang van een RI&E is dan ook om ongevallen en gezondheidsklachten van werknemers te voorkomen. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en meer werkgeluk van werknemers. De RI&E dient als basis voor een goed arbobeleid binnen je organisatie.

Hoe?

Je kunt zelf een RI&E opstellen of je laten bijstaan door onze arbodeskundigen. Wanneer wij je mogen helpen bij het opstellen van een RI&E, zorgt onze arbodeskundige ervoor dat alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen je organisatie zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Vaak kun je als organisatie niet alle risico’s tegelijk aanpakken. Voordeel is dan dat wij je kunnen adviseren over het plan van aanpak: welke risico’s hebben prioriteit en pak je als eerste aan? Wie stellen we hier binnen de organisatie verantwoordelijk voor?

Toetsen RI&E
Als een RI&E is opgesteld, moet een gecertificeerde arbodienst, zoals Arbodienst Medprevent, de RI&E toetsen. Wij beoordelen of de RI&E compleet, betrouwbaar en actueel is. In een aantal situaties hoef je je RI&E niet te laten toetsen.

Actualiseren RI&E
Een RI&E opstellen is geen eenmalige actie. Organisaties veranderen, en daarmee de risico’s binnen organisaties. Zijn de werkomstandigheden veranderd of heb je geïnvesteerd in een nieuwe locatie? Bij veranderingen in de organisatie moet je opnieuw kijken naar de risico’s en de RI&E aanpassen.

De RI&E in 5 stappen

 • Stap 1: Inventarisatie
  Welke risico’s lopen werknemers in de organisatie? Breng ze in kaart.
 • Stap 2: Evaluatie
  Hoe groot zijn de risico’s die je in kaart hebt gebracht? Vergelijk alle risico’s en zet ze op volgorde van klein naar groot risico/geef prioriteit aan de grote risico’s.
 • Stap 3: Plan van aanpak
  Wie neemt wanneer welke maatregelen? In het plan van aanpak beschrijf je per risico wie binnen welke termijn maatregelen treft om het risico aan te pakken/te minimaliseren.
 • Stap 4: RI&E toetsen
  Heb je alle risico’s en maatregelen op een rij gezet? Laat je RI&E dan toetsen door een gecertificeerde arbodienst, zoals Arbodienst Medprevent. Het resultaat is een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de eisen van de Arbowet.
 • Stap 5: Risico’s aanpakken
  Klaar voor de laatste stap? Je gaat nu je plan van aanpak uitvoeren. Wij raden aan om het plan van aanpak geregeld te raadplegen en de maatregelen te evalueren.

De RI&E is de basis voor een goed arbobeleid in je organisatie.

Ook bij verzuimbegeleiding en preventieve medische onderzoeken is de RI&E vaak het startpunt. De RI&E geeft duidelijk inzicht in de arbeidsrisico's in je organisatie.

Ontvang doorgaans dezelfde werkdag reactie op je aanvraag!

Veelgestelde vragen

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. In de RI&E zijn alle risico’s binnen een organisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers in kaart gebracht. Belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak.

Een plan van aanpak is een belangrijk onderdeel van de RI&E, waarin de maatregelen staan die de werkgever neemt om de arbeidsrisico’s binnen de organisatie aan te pakken.

Volgens de Arbowet moet de RI&E worden getoetst door een kerndeskundige of een gecertificeerde arbodienst, zoals Arbodienst Medprevent.

Hoewel de Arbowet geen geldigheidstermijn voorschrijft, adviseren wij om de RI&E iedere drie jaar te actualiseren. Ook als er veranderingen zijn in de organisatie, moet je de RI&E aanpassen.

Ja, volgens de Arbowet moet iedere organisatie met personeel een RI&E hebben. Heb je als werkgever geen RI&E of plan van aanpak, dan kun je zonder waarschuwing een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je organisatie een RI&E en een plan van aanpak heeft. Zijn de RI&E en/of het plan van aanpak afwezig of onvolledig, dan kan de inspectie een boete opleggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een bedrijfsbezoek of wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet.

Alle werknemers moeten de RI&E, inclusief plan van aanpak, kunnen inzien wanneer ze dit willen.