Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

PAGO

Ieder werk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden en de branche kunnen deze gezondheidsrisico’s sterk verschillen. Je werknemers zijn je belangrijkste kapitaal, samen werken jullie aan succes! Het is daarom belangrijk dat je werknemers gezond zijn én blijven om uitval te voorkomen. Onderzoek het met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Een PAGO is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek gericht op het voorkomen dan wel beperken van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemer met zich meebrengt. Iedere organisatie met personeel moet volgens de Arbowet de mogelijkheid tot een PAGO aanbieden. Voor bepaalde functies waar de risico’s groot zijn, zoals in de bouw, luchtvaart of politie, is het jaarlijks uitvoeren van een PAGO verplicht. De inhoud van het onderzoek moet passend zijn bij de situatie op de werkvloer. Daarom word de inhoud van een PAGO gebaseerd op de RI&E. Andersom kunnen resultaten van de PAGO’s ook weer input zijn voor de RI&E.

Waarom?

Afgestemd op het werk in jouw organisatie

Een PAGO levert adviezen op voor zowel de werknemer als de werkgever over beschermende maatregelen en preventie om ziekte en uitval te voorkomen. Bij sommige functies is het noodzakelijk dat de werknemer fysiek in staat is om bepaalde activiteiten uit te voeren. Een chauffeur of piloot mag bijvoorbeeld geen hartfalen ontwikkelen of slechter gaan zien om het werk uit te kunnen voeren. Maar voor alle werknemers geldt dat een medisch onderzoek het startpunt is voor gezonde en vitale werknemers!

Hoe?

Tijdens een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt de gezondheid van je werknemers beoordeelt, op de aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, een biometrisch- en lichamelijk onderzoek gericht op specifieke gezondheidsrisico’s die jouw beroep met zich meebrengt en een advies voor verbetering van de gesignaleerde risicogebieden.

Direct aanvragen ➜