Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

PMO

Niet alleen het werk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, ook de leefstijl van je werknemers speelt een belangrijke rol als het gaat om gezond en veilig werken. Leefstijl is een eigen keuze, maar als werkgever kun je werknemers wel inzicht geven in hun persoonlijke gezondheidssituatie én stimuleren om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Investeer in de gezondheid van je werknemers en voorkom uitval met een preventief medisch onderzoek.

Een preventief medisch onderzoek is een arbeidsgeneeskundig onderzoek dat zich richt op preventie van beroepsziekten én het bevorderen van de gezondheid, het functioneren en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het PMO gaat een stapje verder dan de PAGO en kan naast de PAGO onderzoeken gericht op arbeidsrisico’s ook uit een leefstijlonderzoek bestaan. Het PMO is een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers, trends te signaleren en gezondheid te stimuleren.

Waarom?

Ontdek gezondheidsrisico's en stimuleer gezonde keuzes

Investeren in gezonde en vitale werknemers met een PMO loont. Niet alleen worden gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium ontdekt, ook laat je als werkgever zien dat je begaan bent met de gezondheid en leefstijl van je werknemers!

De leefstijl van je werknemers heeft indirect invloed op het succes van je organisatie. Vitale werknemers zijn productiever en minder snel ziek. Een PMO geeft inzicht in de eigen gezondheid en creëert bewustwording van de voordelen van een gezonde leefstijl. Werknemers gaan naar huis met concrete adviezen zodat zij veilig en gezond kunnen werken en leven!

Hoe?

Een preventief medisch onderzoek is maatwerk. Geen enkele werknemer, functie of organisatie is tenslotte gelijk. Daarom is het van belang dat de inhoud van het onderzoek nauw aansluit bij jouw organisatie en werknemers. Voor het samenstellen van een op maat gemaakte en functiegerichte PMO is het belangrijk om inzicht te hebben in de restrisico’s uit de RI&E. De basis van een PMO bestaat uit een gevalideerde vragenlijst over de huidige gezondheid van de werknemer, de biometrie en een bloedonderzoek. Daarnaast kunnen aanvullende onderzoeken worden toegevoegd naar aanleiding van de restrisico’s uit de RI&E en je eigen verwachtingen.

Aanvullende onderzoeken:

  • Functiegerichte vragenlijsten
  • Spirometrie
  • Audiogram
  • Beeldschermtest
  • Visustest
  • Ergometrie (inspanningstest)
  • Uitgebreid bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • Rust-elektrocardiogram
Direct aanvragen ➜

Het PMO in 5 stappen

Stap 1: Samenstellen inhoud onderzoek
Op basis van de wensen en restrisico’s uit de RI&E bepalen we samen waar het PMO uit zal bestaan.
Stap 2: Uitvoeren onderzoek
De vragenlijsten worden voor aanvang via e-mail opgestuurd, de resultaten worden tijdens het PMO met de keuringsarts besproken.
Stap 3: Advisering en/of doorverwijzing
Op basis van de resultaten van het PMO geven wij de werknemer advies om zijn of haar gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien nodig door middel van een verwijzing naar een specialist.
Stap 4: Rapporteren werknemer
Na afloop ontvangt de keurling een uitgebreid persoonlijk keuringsrapport inclusief resultaten en advies.
Stap 5: Rapporteren werkgever
Bij meer dan 15 deelnemers ontvang je een terugkoppeling op groepsniveau en worden trends zichtbaar. Door signalering van verbeterpunten op het gebied van motivatie, prestatie en werkvermogen geven de resultaten van het PMO handvatten voor het beleid rondom duurzame inzetbaarheid.