Zomeractie: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Bedrijfsnood-organisatie

Schade en calamiteiten op de werkvloer voorkomen, dat wil toch iedere organisatie? Maar hoe doe je dat? En wat als het dan toch misgaat? Met een bedrijfsnoodorganisatie pak je veiligheid in je organisatie op systematische wijze aan.

Een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) is het geheel van maatregelen en beleidsstukken van een organisatie om voorbereid te zijn op calamiteiten tijdens het werk. Dit noemen we daarom ook wel de fysieke veiligheidsorganisatie. De BNO bestaat in ieder geval uit je bedrijfshulpverlening (BHV), bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en communicatieplan.

Waarom?

Afgestemd op veiligheidsrisico’s in je organisatie.

Ondanks preventieve maatregelen kan er een calamiteit ontstaan binnen je organisatie, zoals brand, een explosie of een gaslek. In zo’n situatie moet je als organisatie zo goed mogelijk voorbereid zijn om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Om snel en doeltreffend te kunnen handelen bij calamiteiten is het daarom noodzakelijk om rollen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk vast te leggen in een BNO. Zo weet iedere werknemer wat de procedures zijn en wat zijn of haar rol is.

Hoe?

De bedrijfsnoodorganisatie zien wij altijd als maatwerk. Geen organisatie is immers hetzelfde. Voor het inrichten van een adequate BNO is het belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s uit de RI&E en de (ontruimings)plattegronden van de organisatie. Op basis hiervan maken we een overzicht van de veiligheidsrisico’s binnen je organisatie en bepalen we hoe groot de kans en impact van de risico’s is.

Na deze risicoanalyse maken we een rondgang door je organisatie en brengen we in kaart met welke maatregelen je de veiligheidsrisico’s beheerst. Onze veiligheidskundige zal op basis van deze input de BNO-rapportage voor jouw organisatie opstellen.

Wij stellen je bedrijfsnoodorganisatie op volgens de NEN 8112. Hiermee voldoet je BNO aan de laatste wet- en regelgeving.

De BNO in 5 stappen

 • Stap 1: Documentatie
  We vragen je allereerst inzicht in je RI&E.
 • Stap 2: Risicoanalyseproces
  We maken een overzicht van de risico’s binnen je organisatie en bepalen hoe groot de kans en impact van de risico’s is.
 • Stap 3: Rondgang
  Na de risicoanalyse maakt onze veiligheidskundige een rondgang door je organisatie.
 • Stap 4: Beheersmaatregelen
  We brengen in kaart met welke maatregelen je de risico’s binnen je organisatie beheerst. Dit kunnen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen zijn.
 • Stap 5: BNO-rapportage en implementatie
  Onderdeel van de BNO-rapportage zijn het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan.
 • Stap 6: Borging & evaluatie
  Iedere BNO moet je periodiek evalueren en eventueel aanpassen.

De fysieke veiligheidsorganisatie in jouw organisatie is maatwerk

We kijken naar de organisatiestructuur, werkzaamheden, noodvoorzieningen, personeel, werktijden en bedrijfsprocessen in jouw organisatie.

Ontvang doorgaans dezelfde werkdag reactie op je aanvraag!

Veelgestelde vragen

Een bedrijfsnoodorganisatie, ook wel BNO, is de fysieke veiligheidsorganisatie van een organisatie. Met een BNO ben je voorbereid bij calamiteiten tijdens het werk.

Een BNO kan uit één of meerdere onderdelen bestaan (bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en communicatieplan). Dit is afhankelijk van de risico’s binnen de organisatie.

Als organisatie heb je de verantwoordelijkheid om je BNO in te richten, zodat je bent afgestemd op de veiligheidsrisico’s binnen je organisatie/om incidenten te bestrijden, bij calamiteiten iedereen in veiligheid te brengen en de schade te beperken.

Na het opstellen van de BNO is het belangrijk om je plannen jaarlijks te evalueren. Ook bij grote veranderingen in je organisatie is het verstandig om je BNO te actualiseren. Waar nodig kun je de BNO-rapportage aanpassen, zodat je organisatie is afgestemd op de actuele veiligheidssituatie.