Zomeractie: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Preventiemedewerker

Als het gaat over arbeidsomstandigheden heeft de preventiemedewerker een sleutelpositie in je organisatie. Met kennis op het gebied van preventie en bescherming speelt de preventiemedewerker een bepalende rol bij het creëren van veilige en gezonde werkplekken.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen om de preventietaken in je organisatie uit te voeren. De preventiemedewerker moet volgens de Arbowet samenwerken met de ondernemingsraad (OR)/personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de arbodienst(verlener). In de praktijk werkt de preventiemedewerker ook vaak samen met de directie, leidinggevenden, HR en werknemers aan goede arbeidsomstandigheden.

Waarom?

De preventiemedewerker helpt bij veilig en gezond werken.

De preventiemedewerker staat je als werkgever bij in het nakomen van je verplichtingen op het gebied van veilig en gezond werken. Bovendien helpt de preventiemedewerker bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, waardoor uitval van je werknemers als gevolg van ziekte of ongevallen kan worden voorkomen.

Taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker ondersteunt de organisatie bij veilig en gezond werken. Als preventiemedewerker heb je daarvoor in ieder geval drie wettelijke taken:

 • Meewerken aan de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • Adviseren over de genomen en te nemen maatregelen, met als doel een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid en veiligheidsbeleid in de organisatie;
 • Uitvoeren van deze maatregelen of daaraan meewerken.

Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden, arbeidsrisico’s en kenmerken van de organisatie kan het takenpakket naast deze wettelijke taken uitgebreid worden. Voorbeelden van aanvullende werkzaamheden zijn:

 • Organiseren en geven van voorlichting over veilig en gezond werken aan collega’s;
 • Ontwikkelen en opstellen van het arbobeleid;
 • Coördineren van en samenwerken met de BHV-organisatie.

De belangen van werkgevers en werknemers komen soms niet overeen. De preventiemedewerker heeft daarom een onafhankelijke en zelfstandige adviesfunctie/positie/signaalfunctie ten opzichte van de werkgever als zaken niet goed gaan. Hij of zij is daarmee arbeidsrechtelijk beschermd. We raden aan om de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rechtsbescherming van de preventiemedewerker(s) in je organisatie schriftelijk vast te leggen in het arbobeleid van je organisatie.

Voordelen van de preventiemedewerker

 • Vast aanspreekpunt in je organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Signaleert snel risico’s in je organisatie
 • Geeft gevraagd en ongevraagd onderbouwd advies
 • Drijvende kracht achter het opzetten en verbeteren van arbeidsomstandigheden
 • Sleutelpositie in het voorkomen van uitval/bij duurzame inzetbaarheid van werknemers
Hoe word je preventiemedewerker?

Als werkgever stel je een preventiemedewerker aan binnen je organisatie. Volgens de wet moet dit een persoon zijn met een dienstverband met de organisatie. Preventietaken kunnen uitgevoerd worden door een (arbo-/BHV-)coördinator of personeelsfunctionaris, een leidinggevende, een specialist of werknemer. Ook werknemers in je BVH-organisatie kunnen een logische keuze zijn. Heb je minder dan 25 werknemers, dan mag de directeur – mits deskundig – zelf de preventiemedewerker zijn in de organisatie.

Om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren heb je kennis nodig van arbeidsrisico’s, wetgeving op het gebied van veilig en gezond werken, arbomaatregelen op de werkvloer en strategieën voor een goede veiligheidsaanpak. Hier helpen wij je graag bij! We hebben deze kennis gebundeld in een 2-daagse basisopleiding tot preventiemedewerker en een 1-daagse opfriscursus. Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende handvaten om direct aan de slag te gaan als preventiemedewerker in je organisatie.

Opleiding volgen

Word jij preventiemedewerker in je organisatie?

In twee dagen leiden we je op tot de drijvende kracht achter het opstellen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden in je organisatie. Je leert alles over preventietaken, de Arbowet, de RI&E en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.

Veelgestelde vragen

Als werkgever stel je minimaal één van je werknemers aan als preventiemedewerker om de preventietaken in je organisatie uit te voeren. Bij minder dan 25 werknemers en voldoende deskundigheid mag de directeur zelf de preventietaken uitvoeren.

De preventiemedewerker heeft kortgezegd drie wettelijke taken: 1. Meewerken aan de RI&E, 2. Adviseren over maatregelen t.b.v. een goed arbeidsomstandighedenbeleid en 3. Uitvoeren van deze maatregelen. Afhankelijk van de risico’s en wensen van de organisatie kan de preventiemedewerker kan meer taken hebben in zijn of haar takenpakket.

Wanneer je door je werkgever bent aangesteld als preventiemedewerker volg je onze 2-daagse basisopleiding Preventiemedewerker. Heb je al een opleiding gevolgd en wil je je kennis en vaardigheden op peil houden, dan volg je onze 1-daagse opfriscursus. Bij een positieve uitslag van het examen ontvang je een certificaat dat 2 jaar geldig is.

Om je kennis en vaardigheden up-to-date te houden bieden wij preventiemedewerkers een 1-daagse opfriscursus Preventiemedewerker conform de laatste wet- en regelgeving.

Ja, volgens de Arbowet moet iedere werkgever een preventiemedewerker aanstellen om de preventietaken in de organisatie uit te voeren. Heb je als werkgever geen preventiemedewerker, dan kun je een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

In de Arbowet is bepaald dat de preventiemedewerker moet samenwerken met de ondernemingsraad (OR)/personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de arbodienst(verlener).