Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Medische onderzoeken

Hoe vol is de batterij van jouw personeel? Vitale organisaties bestaan uit fitte en gezonde werknemers. Investeer in je werknemers door het aanbieden van een medisch onderzoek, het startpunt voor gezonde werknemers. Samen werken we aan een vitale organisatie!

Een medisch onderzoek geeft inzicht in gezondheidsrisico’s op het gebied van arbeid en inzetbaarheid, door de gezondheid en/of leefstijl van je werknemers in kaart te brengen. Afhankelijk van het type medisch onderzoek ontvangt de werknemer adviezen ter behoud of verbetering van de gezondheid.

Iedere organisatie moet volgens de Arbowet zijn werknemers periodiek de gelegenheid geven een medisch onderzoek te ondergaan. Het medisch onderzoek is gericht op de risico’s die het werk heeft voor de gezondheid van de werknemers zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de gezondheid van de werknemers te beschermen of te verbeteren.

Waarom?

Samen aan de slag met gezondheidsrisico's

Werken aan je gezondheid begint bij bewustwording van je persoonlijke situatie. Een medisch onderzoek geeft inzicht in je gezondheid en handvatten voor zowel werknemer als werkgever om maatregelen te nemen om gezondheidsrisico’s te verminderen. Dit kan variëren van een aangepaste werkplek tot het stimuleren van beweging.

Soms is een medisch onderzoek één van de geadviseerde maatregelen die in de RI&E naar voren komt. Bijvoorbeeld wanneer uit de RI&E blijkt dat er sprake is van een te hoge werkdruk (PSA) of wanneer één specifieke klacht veelvuldig voorkomt binnen de organisatie. Het medisch onderzoek vormt dan een verder verdieping in de gesignaleerde risicogebieden.

Hoe?

Alle medische onderzoeken (met uitzondering van de digitale health check) bestaan uit drie onderdelen:

Gevalideerde vragenlijsten
Met de geselecteerde vragenlijsten worden alle arbeidsrisico’s en gezondheids- en welzijnsaspecten in kaart gebracht. Ze gaan in op onderwerpen zoals leefstijl (BRAVO), gezondheidsklachten, werkdruk, werkstress en werkvermogen.

Persoonlijk gesprek
Het persoonlijke gesprek gaat dieper in op de uitkomsten van de vragenlijsten en de algehele gezondheid van de werknemer.

Lichamelijk onderzoek
Het algemeen lichamelijk onderzoek bestaat uit de biometrie en een bloedonderzoek en is uit te breiden met aanvullende onderzoeken zoals een visustest, audiogram en inspanningstest.

Kies jouw medische onderzoek en maak direct een afspraak.

Bekijk alle medische onderzoeken Direct aanvragen