Preventief
werkt gezonder

Samen met je werknemers werk je aan een succesvolle organisatie! Succesvolle organisaties hebben één overeenkomst: gezonde en vitale werknemers! Hoe gezond zijn jouw werknemers en hou houd je ze gezond? Preventief werken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onze professionals helpen je graag op weg!

Preventief werken vormt de basis van een inclusief arbobeleid. Als werkgever kun je uitval niet altijd voorkomen, maar er zijn verzuimfactoren waar je wel invloed op hebt. Denk daarbij aan arbeidsomstandigheden, je verzuimbeleid of het voorkomen van potentiële gezondheidsrisico’s. Onze arbodeskundigen staan klaar om jou te helpen met je preventieve aanpak in 3 stappen:

Stap 1

Inventariseer de gevaren & risico's

Voorkom gezondheidsklachten en ongevallen door de gevaren en risico’s binnen je organisatie onder de loep te nemen én aan te pakken met een RI&E. De RI&E dient als basis voor een goed arbobeleid binnen je organisatie en zorgt ervoor dat je gericht aan de slag kunt gaan met risicopreventie. Je kunt zelf een RI&E opstellen of je laten bijstaan door onze arbodeskundigen. Wij hebben de kennis, ervaring en certificering in huis om jou hierbij te helpen. Samen pakken we arbeidsrisico’s aan!

Stap 2

Ontdek gezondheidsrisico's

Om uitval te voorkomen is het belangrijk om inzicht te krijgen in stressoren én energiebronnen. De balans tussen wat energie geeft en energie neemt is bepalend voor de mate van stressbestendigheid en productiviteit, op individueel niveau én organisatiebreed. De uitkomsten van een preventief medisch onderzoek of een medische keuring vormen de basis voor een concreet actieplan om stappen te zetten in verzuimpreventie!

Stap 3

Koppel de resultaten tot een concreet verbetervoorstel

Als je weet waar de risico’s liggen kun je ze gericht aanpakken. Door de resultaten van de RIE & PMO’s te koppelen aan de verzuimindicatoren in jouw organisatie krijg je inzicht in passende verbeteringen. Wij helpen je bij het maken van de vertaalslag tussen het treffen van beheersmaatregelen, het stimuleren van de juiste keuzes en het aanboren van energiebronnen om een positieve balans te bewaren en uitval te voorkomen.