Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Ontruimingsoefening

Het zal je maar overkomen: er breekt brand uit en werknemers en bezoekers raken in paniek, omdat ze niet weten wat ze moeten doen en hoe ze zo snel mogelijk naar buiten kunnen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren.

Duur oefening

Oefening basis: 2 uren
Oefening gevorderd en expert: 1 uur

Inclusief evaluatieverslag

Voor de arbomap
(bedrijfsnoodplan)

Prijs ontruimingsoefening

Basis: € 615,- (excl. btw)
Gevorderd en expert: € 510,- (excl. btw)

De ontruimingsoefening is een toets van je ontruimingsplan en je BHV-organisatie. Tijdens de ontruimingsoefening leren je hoofd BHV, BHV’ers en werknemers het ontruimingsplan van je organisatie in de praktijk te brengen; alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en waar nodig aangepast. Door dit jaarlijks te herhalen, is je organisatie goed voorbereid bij calamiteiten. Hoe vaker je oefent, hoe beter je BHV’ers en alle werknemers getraind worden om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.

Waarom?

Goed voorbereid bij ontruiming

De ontruimingsoefening is niet geborgd in de wetgeving, maar indirect wel in de zorgplicht van de werkgever. De Arbowet verplicht je als werkgever namelijk om maatregelen te treffen in noodsituaties. Hierbij hoort ook de evacuatie van werknemers en eventuele bezoekers in het pand. Een goede ontruimingsoefening betekent waarschijnlijk dat een daadwerkelijke ontruiming ook goed verloopt.

Wat leer je bij ons?

In de ontruimingsoefening behandelen we de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om alle personen veilig te evacueren bij noodsituaties. Bij de training wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de branche of sector waarin de cursisten werkzaam zijn. We maken onderscheid tussen drie niveaus ontruimingsoefeningen:

Niveau 1: Ontruimingsoefening basis

Bij een basisoefening bespreken we het bestaande ontruimingsplan, gevolgd door een rondgang door het pand en een oefening zonder hulpmiddelen. Doel van deze oefening is dat de BHV-organisatie weet wat ze moet doen bij een ontruiming. Na de oefening bespreken we welke instrumenten ingezet worden tijdens een ontruimingsoefening niveau 2. Denk hierbij aan een rookmachine, een knetterkast en/of rookbrillen.

 • Tijdsduur: 2 uren
 • Tarief: € 615,- per locatie*

Niveau 2: Ontruimingsoefening gevorderd

Deze ontruimingsoefening is een daadwerkelijke (geplande) oefening voor je BHV-organisatie. Bij deze oefening zetten we instrumenten in die calamiteiten nabootsen, zoals de inzet van een rookmachine. Na afloop wordt de ontruimingsoefening geëvalueerd met de BHV-organisatie.

 • Tijdsduur: 1 uur
 • Tarief: € 510,- per locatie*

Niveau 3: Ontruimingsoefening expert

Bij deze ontruimingsoefening is het personeel niet vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Zonder aankondiging zal het pand ontruimd moeten worden. Ook bij niveau 3 maken we gebruik van instrumenten die calamiteiten nabootsen, zoals de rookmachine, en evalueren we naderhand de ontruimingsoefening met de BHV-organisatie.

 • Tijdsduur: 1 uur
 • Tarief: € 510,- per locatie*

* Plan je niveau 1 en 2 op één dag, dan betaal je slechts € 915,- per locatie. Alle prijzen zijn inclusief verslaglegging en reiskosten van de instructeur, en exclusief 21% btw. De ontruimingsoefening kun je ook combineren met een BHV-herhalingstraining. We maken graag een passend voorstel voor je!

Direct aanvragen

Is jouw organisatie voorbereid bij een ontruiming?

Een ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. In geval van een calamiteit wil geen enkele verantwoordelijke van een organisatie, dat een van de aanwezigen, personeel of bezoeker, iets overkomt.

Ontvang doorgaans dezelfde werkdag reactie op je aanvraag!

Welk niveau ontruimingsoefening past bij jouw organisatie?

De ontruimingsoefening die past bij jouw organisatie hangt af van de ervaring van de BHV’ers en de bedrijfsspecifieke risico’s: in een kantoorgebouw met zelfredzame werknemers zijn de risico’s natuurlijk niet te vergelijken met een ziekenhuis of een organisatie die werkt met gevaarlijke stoffen. Wil je advies welk niveau ontruimingsoefening passend is bij jouw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vanuit de zorgplicht van de werkgever is het belangrijk om jaarlijks aandacht aan de ontruimingsoefening te besteden. In een jaar tijd kan er veel veranderen en daarbij kun je calamiteiten niet regisseren, maar wél de reactie van werknemers. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert minimaal eenmaal per jaar voor iedere organisatie.

Voordelen van de ontruimingsoefening

 • Getraind om aanwezige personen veilig te evacueren
 • Medewerkers kennen hun taken en verantwoordelijkheden
 • Hulpverleners kunnen blindelings op elkaar vertrouwen
 • Oefenen van scenario’s met de BHV’ers in de organisatie
 • Evaluatieverslag voor de arbomap (bedrijfsnoodorganisatie)
Dáárom Arbodienst Medprevent: onze aanpak

Onze instructeurs zijn professioneel opgeleid en hebben jarenlange ervaring in het opleiden en adviseren van bedrijfsnoodorganisaties. Tijdens de ontruimingsoefening kijkt onze deskundige naar de actie én reactie van je BHV’ers en je werknemers. Na afloop van de ontruimingsoefening evalueert de deskundige de oefening met alle BHV’ers, waarbij de leermomenten worden besproken en verbeterpunten worden aangegeven. Voor ieder niveau ontruimingsoefening stellen we een schriftelijke evaluatie op voor je bedrijfsnoodplan.

Ontruimingsplan

Is goed vastgelegd wat er in geval van nood moet gebeuren?

Een geslaagde ontruimingsoefening begint met een goed ontruimingsplan waarin alle procedures en taken staan benoemd voor verschillende noodsituaties. Zo weet iedereen wie wat doet en wat zijn/haar taken en verantwoordelijkheden zijn.

Veelgestelde vragen

Een ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Tijdens de ontruimingsoefening leren je medewerkers, je BHV’er(s) en het hoofd BHV het opgestelde ontruimingsplan in praktijk te brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en waar nodig aangepast.

De ontruimingsoefening is voor je hoofd BHV, BHV’ers en de werknemers van je organisatie. Een ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Tijdens de oefening kijkt onze deskundige naar de actie én reactie van je medewerkers. 

De oefening die het best bij jouw organisatie past, hangt af van de ervaring van de BHV’ers en de bedrijfsspecifieke risico’s: in een kantoorgebouw met zelfredzame mensen zijn de risico’s natuurlijk anders dan bij een ziekenhuis of een bedrijf met gevaarlijke stoffen. Twijfel je of je een oefening basis, gevorderde of expert moet houden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

De frequentie van oefenen hangt af van de ervaring van de BHV’ers en de bedrijfsspecifieke risico’s: in een kantoorgebouw met zelfredzame mensen zijn de risico’s natuurlijk anders dan bij een ziekenhuis of een bedrijf met gevaarlijke stoffen. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert dan ook een minimum van eenmaal per jaar voor iedere organisatie.

Na afloop van de ontruimingsoefening evalueert onze deskundige de oefening met alle BHV’ers, waarbij de leermomenten worden besproken en verbeterpunten worden aangegeven. Tevens wordt er evaluatieverslag opgesteld.

De ontruimingsoefening is niet geborgd in de wetgeving maar indirect wel in de zorgplicht van jouw als werkgever. De Arbowet verplicht de werkgever namelijk om maatregelen te treffen in noodsituaties. Hierbij hoort ook de evacuatie van werknemers. Een goede ontruimingsoefening betekent waarschijnlijk dat een daadwerkelijke ontruiming ook goed verloopt.

Wil je een ontruimingsoefening verplaatsen of annuleren? Wanneer je een ontruimingsoefening hebt ingepland, kun je tot 10 werkdagen voor de training kosteloos verplaatsen of annuleren. Wil je binnen 10 werkdagen voor de ontruimingsoefening verplaatsen of annuleren, dan brengen wij 50% van de kosten in rekening. Zie ook onze Algemene voorwaarden.