Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Samen duurzaam inzetbaar

We leven langer en werken langer door, samen met de krapte op de arbeidsmarkt wordt beleid voor duurzame inzetbaarheid binnen organisaties steeds belangrijker voor de bedrijfscontinuïteit. Onze arbodeskundigen delen graag hun visie en helpen jou bij duurzame inzetbaarheid & werkgeluk binnen jouw organisatie!

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is gericht op het inzetbaar houden van werknemers tot aan hun pensioen. Een veelgebruikt hulpmiddel om hier invulling te geven is het huis van werkvermogen. Het huis bestaat uit 4 verdiepingen die symbool staan voor thema’s die van invloed zijn op inzetbaarheid. Als ze met elkaar in balans zijn voelt een werknemer zich gezond, heeft plezier in het werk en presteert goed. Knelpunten kunnen er echter voor zorgen dat een werknemer (langdurig) uitvalt.

Kennis van de knelpunten én de intentie om dit te voorkomen vormen een goede basis voor het duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Wij helpen je graag met het vertalen van het huis van werkvermogen naar concrete acties om jouw personeel duurzaam inzetbaar te houden en gebruiken hiervoor ons eigen ‘huis van inzetbaarheid’ met 3 allesomvattende verdiepingen:


Stap 1

Vitaliteit & gezondheid

Wanneer een werknemer fysiek of mentaal niet gezond is beïnvloed dit zijn of haar vermogen om te kunnen werken. Een gezonde levensstijl en een veilige werkomgeving dragen direct positief bij aan de inzetbaarheid van je personeel. Gezonde en vitale werknemers kunnen zich makkelijk aanpassen aan veranderende omgevingseisen, ze zijn wendbaar en weerbaar en de verhouding tussen belasting en belastbaarheid is in evenwicht.

Wij kunnen je helpen bij het in kaart brengen van de gezondheid & vitaliteit van je werknemers, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een PMO. De resultaten van het PMO geven je handvatten voor het opstellen van een gefundeerd actieplan & verbeteradvies voor gezonde & vitale werknemers!

Stap 2

Werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand, nu en in de toekomst, lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. We meten het werkvermogen met de Work Ability Index (WAI), een gevalideerde methodiek die je helpt bij het vormgeven én toepassen van duurzame inzetbaarheid. De WAI is een belangrijke voorspeller van toekomstig langdurig verzuim en helpt je bij het signaleren van verbetermogelijkheden.

Onze arbodeskundigen helpen je bij het meten van werkvermogen, bijvoorbeeld door een PMO én geven advies om de duurzame inzetbaarheid van je werknemers te bevorderen.

Stap 3

Employability

Employability draait om de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor werknemers betekent het: voorbereid zijn op het onbekende dat mogelijk gaat komen en in staat zijn om je aan te passen. We leren van- en voor ons werk, leren en ontwikkelen is dan ook een belangrijke energiebron. De uitdaging voor werkgevers zit hem hierbij in het optimaal, flexibel en duurzaam inzetten van de kennis en kunde van je personeel.

Houdt grip op verzuim door realiseerbare (doorgroei) mogelijkheden te creëren en te investeren in leren en ontwikkelen. Afwisseling en toekomstmuziek zorgt voor motivatie en inzet. De leerwaarde is dan ook een belangrijke voorspeller van toekomstig langdurig verzuim.