Medprevent, dat werkt gezonder!

RI&E

Laat nu een   COVID-19 RI&E   uitvoeren door Medprevent

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Kent u alle risico’s die er binnen uw onderneming aanwezig zijn? Ook voor uw personeel en uw materieel?  Met een RI&E worden alle risico’s binnen een onderneming in kaart gebracht. Een RI&E is een wettelijk vereiste voor elk bedrijf met personeel. Het doel van een RI&E is om alle risico’s binnen een onderneming op een rij te zetten en vervolgens tot een plan te komen om deze risico’s op te lossen of te vermijden.

Als arbodienst kan Medprevent uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de reeds genomen risico­ beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden;
  • De prioritering van de risico’s;
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het plan van aanpak;
  • Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreffen bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machine veiligheid, biologische factoren, etc.

Met de RI&E kan uw onderneming gestructureerd de aanwezige knelpunten dan wel tekortkomingen aanpakken. Dit ter verbetering van het werkplezier, ter minimalisering van het verzuim en ter voorkoming van ongevallen en materiële en economische schade.

Om zoveel mogelijk van de betreffende organisatie te weten te komen ziet de werkwijze van de RI&E er als volgt uit:

  • Het voeren van gesprekken met leidinggevenden, uitvoerenden, preventie medewerker(s) en de personeelsvertegenwoordiger;
  • Overleg met de betrokken bedrijfsarts;
  • Werkbezoeken op alle afdelingen;
  • Tevens wordt inzage verzocht in diverse documenten (indien aanwezig) zoals het arbobeleid, verzuimbeleid, ongevallenrapportages, etc.
  • De bevindingen opgedaan met deze gesprekken, werkbezoeken en documenten resulteren in de geactualiseerde RI&E.

Op basis van de evaluatie worden de prioriteiten vastgesteld in een plan van aanpak. Het concept-plan van aanpak wordt zo specifiek mogelijk aangeleverd met voorstellen tot onder andere tijdsplanningen. Vrijwel altijd betreft de totale uitvoering van de maatregelen een meerjarentraject. Wanneer er een RI&E is opgesteld, ontvangt u van ons de uiteindelijke definitieve rapportage.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op of vraag direct een RI&E aan

Schakel Medprevent in voor uw RI&E

Aanvragen


Klanten van Medprevent:

“Een flexibele en toegankelijke manier van werken; zo kennen wij Medprevent. Dankzij deze houding kunnen wij samen maatwerk bieden, altijd optimaal aangepast aan de wensen van de klant en de beschikbare locaties. De trainers hebben veel praktijkervaring en dat merk je tijdens de lessen. Minder zichtbaar, maar heel belangrijk bij een langdurige samenwerking, is het administratieve proces dat zich achter de schermen afspeelt. Ook dit is goed geregeld, waardoor we met elkaar de kwaliteit hoog kunnen houden. Medprevent is een samenwerkingspartner waarop we kunnen bouwen!”

Zadkine Veiligheidsacademie