Asbestsaneerder-keuring

Het inademen van asbest is schadelijk en kan ademhalingsproblemen en longkanker veroorzaken. Daarom is asbest sinds 1994 verboden. Toch is het nog op allerlei plekken te vinden. Met een asbestsaneerder keuring bescherm je werknemers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest door hun gezondheid in kaart te brengen en mogelijke schade op tijd te signaleren.

Tijdsduur

60 - 90 minuten

Geldigheid

3 jaar

Prijs

€ 242,- (excl. btw)

Waarom?

Schadelijke effecten van asbest op het lichaam signaleren

Asbest is een natuurlijk product dat is opgebouwd uit fijne, microscopische vezels en is nog veel te vinden in oude producten en constructies. Omdat het inademen van asbest grote gezondheidsrisico’s kan veroorzaken is het verwijderen van asbest aan strikte regelgeving gebonden. Om werknemers die worden blootgesteld aan asbest te beschermen is het belangrijk om hun gezondheid te monitoren zodat schade op tijd word gesignaleerd.

Waar bestaat een asbestsaneerderkeuring uit?

Tijdens de asbestsaneerderkeuring word de gezondheid van de keurling nauwkeurig in kaart gebracht en als nulmeting gebruikt. Daarna kan er om de 3 jaar worden gecontroleerd of de algemene gezondheid en orgaansystemen veranderen ten gevolge van de werkzaamheden en blootstelling aan asbest. Er wordt specifiek gekeken naar mogelijke effecten van asbest op het lichaam.

De asbestsaneerder keuring bestaat uit:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram
 • Visustest en gezichtsveldonderzoek,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG),
 • Urineonderzoek,
 • Bloedonderzoek,
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek,
 • WI en AO-bepaling.

Aanvullende onderzoeken bij het dragen van ademlucht:

 • Ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie.

De resultaten van de onderzoeken worden direct met de arts besproken na afronding van de onderzoeken. Na afloop ontvang je een pasje met daarop de geldigheidsduur van de keuring. Deze keuring kan gecombineerd worden met een bodemsaneerderkeuring.

Direct aanvragen ➜

Veelgestelde vragen

Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht ingeademd nadat deze is schoongemaakt met een filter. De gebruiker ademt dus gefilterde omgevingslucht in. Bijvoorbeeld bij stofmaskers, filtermaskers, filterbussen.

Bij onafhankelijke ademlucht is de gebruiker niet afhankelijk van de kwaliteit van de directe omgevingslucht en wordt ademlucht geleverd door een gesloten systeem met lucht en zuurstof uit flessen of een ademluchtleidingnet. Onafhankelijke adembescherming is noodzakelijk als er onvoldoende zuurstof in de lucht zit of als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig zijn bij de werkzaamheden die verricht worden