Bodemsaneerder-keuring

Werken in of met verontreinigde grond(water) brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, daarom is een periodieke medische keuring voor bodemsaneerders verplicht. Met de keuring controleert de arts of de werknemer medisch gezien geschikt is voor de functie en kan eventuele schade in een vroeg stadium worden ontdekt. De bodemsaneerderkeuring is verdeeld in 3 keuringen afhankelijk van het werken met of zonder adembescherming: type A, B en C.

Tijdsduur

60 - 90 minuten

Geldigheid

1 jaar

Prijs

Zonder perslucht: € 242- (excl. btw)
Met perslucht € 275,- (excl. btw)

Waarom?

Veilig werken met of in verontreinigd(e) grond(water)

Welk werk je ook doet, er kleven altijd wel risico’s aan. Werken in of met verontreinigde grond(water), bijvoorbeeld bij het leggen van leidingen of kabels brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Om veilig en verantwoord te kunnen werken in verontreinigde grond(water) is het belangrijk om de gezondheid van de werknemer regelmatig te onderzoeken.

Waar bestaat een bodemsaneerderskeuring uit?

De bodemsaneerderskeuring is samengesteld volgens de richtlijnen van CROW 400 voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken. De inhoud is afhankelijk van de functie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kunnen specifieke risico’s worden voorkomen of beperkt. Extra aandacht gaat uit naar het onderzoeken van belangrijke orgaanfuncties.

Bodemsaneringskeuring type A
↪ Geen direct contact met verontreinigde stoffen,
↪ Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig

Bodemsaneringskeuring type B
↪ Werken in vervuilde grond met beschermende kleding en gelaatsmaskers.
↪  Voor werken met buitenluchtafhankelijke adembescherming (zonder ademlucht). 

Bodemsaneringskeuring type C
↪ Werken in vervuilde grond met beschermende kleding en gelaatsmaskers.
↪  Voor werken met buitenluchtonafhankelijke adembescherming (met ademlucht).

De bodemsaneerderskeuring type A en type B bevatten:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram,
 • Visustest en gezichtsveldonderzoek,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG),
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek,
 • Uitgebreid bloedonderzoek,
 • WI en AO-bepaling
 • Urineonderzoek.

Aanvullende onderzoeken bij de eerste keer keuren:

 • Kleurenzien,
 • Geurtest.

Duur: 1 – 1,5 uur  Geldig:  1 jaar  Prijs: €242,-

De bodemsaneerderskeuring type C bevat aanvullend:

 • Ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie voor het veilig werken met perslucht.

Duur: 1 – 1,5 uur  Geldig:  1 jaar  Prijs: €275,-

De arts bespreekt alle resultaten direct in aansluiting op de onderzoeken. Wanneer aan de keuringseisen word voldaan ontvang je een pasje met daarop de geldigheidsduur van de keuring. De bodemsaneerderskeuring wordt op onze locaties in  Leek en Assen uitgevoerd. Bij grote aantallen is het mogelijk om de keuring op locatie uit te laten voeren als hiervoor een geschikte ruimte beschikbaar word gesteld. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

Direct aanvragen ➜