Medprevent, dat werkt gezonder!

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Onze focus ligt alleen niet op het terugdringen van verzuim, maar vooral op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Gecertificeerd

Preventief

Korte lijnen

Landelijk

1 aanspreekpunt

Begeleiding rondom ziekteverzuim is voor ons als arbodienst een belangrijke taak. De preventieve aanpak, waarmee wij ons als arbodienst onderscheiden, komt hierbij duidelijk naar voren. Duurzame inzetbaarheid is één van de speerpunten van ons preventieve verzuimbeleid.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid precies?

  • Het creëren goede arbeidsomstandigheden;
  • De balans vinden tussen werk en privé;
  • Blik op het heden én de toekomst.

Bovendien onderzoekt onze verzuimcoach het verzuimbeleid en de verzuimcultuur binnen de organisatie, en kijkt hij of zij naar de rollen en verantwoordelijkheden van de afdeling HRM en leidinggevenden. De verzuimcoach coacht leidinggevenden vervolgens bij regie op verzuim en het voeren van verzuimgesprekken.

 


Drie sporenbeleid

Wij zijn van mening dat een integraal arbo- en verzuimbeleid de gezondheidsrisico’s in de organisatie beperkt, het ziekteverzuim vermindert en de re-integratie van werknemers na ziekte bevordert. Daarom maken wij gebruik van een drie sporenbeleid als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

1

Preventie

Gericht op het wegnemen van arbeidsrisico’s en energienemers, en het bevorderen van energiegevers.

2

Individugericht verzuimmanagement

Verhogen van de verzuimdrempel, bijvoorbeeld door te investeren in communicatie en binding met de organisatie.

3

Re-integratie

Verlagen van de werkhervattingsdrempel, snelle inzet van juiste interventies en blik op mogelijkheden.

Vrijblijvend adviesgesprek

Begeleiding rondom ziekteverzuim is voor ons als arbodienst een belangrijke taak. De preventieve aanpak, waarmee wij ons als arbodienst onderscheiden, komt hierbij duidelijk naar voren. Verzuimbegeleiding bij Arbodienst Medprevent kenmerkt zich namelijk door de inzet van een verzuimcoach in de eerste lijn en de bedrijfsarts in de tweede lijn. De verzuimcoach verplaatst zich zowel in de zieke werknemer als in de organisatie. Hierdoor heeft u een vast aanspreekpunt die de situatie begrijpt, met u meedenkt en u snel van passend advies voorziet.

De Verzuimcoach en duurzame inzetbaarheid

Vast aanspreekpunt

Creëren goede arbeidsomstandigheden

Verzuimexpertise

Preventief advies

Gericht op heden en toekomst

De verzuimcoach heeft een onafhankelijke rol en kent de rechten en plichten uit de Wet verbetering poortwachter voor zowel werkgever als werknemer. De verzuimcoach signaleert proactief de acties die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter en geeft advies bij individuele verzuimdossiers. Wanneer sprake is van verzuim met een medische oorzaak, roept de verzuimcoach de verzuimende werknemer op voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts. 

Vrijblijvend kennismaken met Medprevent?

Vraag onze gratis Arbo Infobox aan


Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

De verzuimcoach van Medprevent is het vaste aanspreekpunt voor de werkgever. De verzuimcoach biedt begeleiding bij acties uit de Wet verbetering poortwachter en geeft advies bij verzuimdossiers.

Samengevat betekent het: de optimale werkomstandigheden creëren voor je medewerkers. Goede arbeidsomstandigheden zodat medewerkers goed, gezond en veilig hun werk kunnen uitvoeren in het heden en in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid is één van de factoren waar een verzuimcoach van Medprevent zich mee bezighoudt binnen een bedrijf. Hierbij kijkt de verzuimcoach naar de situatie per bedrijf en de behoefte van de medewerkers.

Ziekteverzuim kan hoge kosten met zich meebrengen. Naast het bestrijden van verzuim is ook preventie belangrijk om deze kosten te verlagen. Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is een belangrijk onderdeel in het voorkomen van verzuim (en de hoge kosten die dit met zich meebrengt).

Medprevent heeft een preventieve aanpak als het gaat om verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. Onze deskundigen zijn gericht op het wegnemen en/of bestrijden van arbeidsrisico’s en energienemers in werk en organisatie. We richten ons tegelijkertijd in positieve zin op het bevorderen van energiegevers, zoals mentale en fysieke fitheid, en motivatie. Daarmee leggen we de focus niet op verzuim, maar op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zo houden we ook de kosten laag.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Rentex is zeer tevreden over de op maat gemaakte dienstverlening en de goede samenwerking met de bedrijfsarts en het arboteam van Medprevent.”

Rentex