Offshorekeuring

Offshore werken op bijvoorbeeld een platform, booreiland of windmolenpark brengt hoge veiligheidsrisico's met zich mee. Daarom is het extra belangrijk dat je gezond bent. Tijdens de verplichte medische offshore keuring onderzoeken onze deskundige NOGEPA-gecertificeerde artsen of het werk veilig kan worden uitgevoerd.

Tijdsduur

1 - 1,5 uur

Geldigheid

2 jaar

Prijs

€297,- met perslucht, €242- met perslucht (excl. btw)

Waarom?

Risicobeheersing

Werknemers die offshore werken krijgen te maken met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoals onregelmatige fysieke en psychische piekbelastingen, situaties met slecht weer of veel wind, en wisselende koude of warme omstandigheden. Gelet op de specifieke werkzaamheden offshore, veel traplopen, het manoeuvreren rond obstakels en beperkte bewegingsruimte met soms een ongunstige werkhouding, word er ook veel gevraagd van het bewegingsapparaat. Voor je eigen veiligheid en die van je collega’s is het belangrijk om periodiek te onderzoeken of je het werk medisch gezien aan kunt.

Waar bestaat een offshorekeuring uit?

Tijdens een offshorekeuring word de gezondheid van je werknemers onderzocht op de aspecten waarin zij risico’s lopen tijdens het uitvoeren van hun functie. Voor het inschatten van de veiligheidsrisico’s word gelet op de specifieke werkomstandigheden in de offshore.

De offshorekeuring bevat:

  • Anamnese
  • Biometrie
  • WI- en AO-bepaling
  • Audiogram en visustest
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
  • Rust-elektrocardiogram
  • Urineonderzoek

Aanvullende onderzoeken op indicatie of verzoek:

  • Longfunctieonderzoek
  • Bloedonderzoek

Kies je voor een offshorekeuring met perslucht dan voegen we een inspanningstest aan de keuring toe om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie van de keurling om verantwoord te kunnen werken met perslucht.

Direct aanvragen ➜

Wellicht ook interessant

Schoudermeting

Officiële meting volgens de richtlijnen van de CAA voor het vaststellen van de zitplaats in de helikopter. Uitgevoerd door bevoegd en geregistreerd medisch personeel. De kosten van de schoudermeting bedragen € 17,50, het certificaat is onbeperkt geldig. De meting is los aan te vragen of i.c.m. een offshore keuring.