Medprevent, dat werkt gezonder

Medische Keuringen

Neem contact op

Offshorekeuring (met/zonder perslucht)

Onze offshorekeuringen zijn bestemd voor werknemers die met of zonder ademlucht offshore werken: op een platform, booreiland of windmolenpark. Het doel van de keuring is om mogelijke gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in kaart te brengen. Bij de offshorekeuring wordt dus onderzocht of de keurling voldoet aan de keuringseisen voor het werken offshore en of deze zijn of haar functie offshore kan uitoefenen. Ook kan een schoudermeting worden uitgevoerd om op basis hiervan de zitplaats in de helikopter te kunnen vaststellen.

Bij de keuring wordt gelet op de specifieke werkomstandigheden offshore, die overigens afhankelijk van het soort werk sterk kunnen variëren. Het werk vertoont onregelmatige fysieke en psychische piekbelastingen en vindt niet zelden plaats in situaties met slecht weer of veel wind, en wisselende koude of warme omstandigheden. Ook kan er afhankelijk van het type werk wordt gewerkt in een min of meer onrustige omgeving met veel achtergrondgeluid en beweging. Ook brengt het werk offshore een forse lichamelijke belasting met zich mee, waarbij veel traplopen, het manoeuvreren rond obstakels en beperkte bewegingsruimte met soms een ongunstige werkhouding extra belasting van het bewegingsapparaat met zich mee. Al deze factoren worden meegenomen in de offshorekeuring.

De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van de keurling zelf, maar ook op de veiligheid van de overige werkenden offshore en de andere waterweggebruikers. Voor het inschatten van de veiligheidsrisico’s is het dan ook van groot belang dat de keurend arts goed op de hoogte is van de specifieke werkomstandigheden offshore. De artsen van Medprevent zijn NOGEPA-gecertificeerd om offshorekeuringen te verrichten conform regelgeving van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. Offshorekeuringen worden dan ook door onze artsen in het NOGEPA-register geregistreerd.

De offshorekeuring bestaat uit:

 • Een anamnese;
 • Biometrie (lichaamsgewicht, lengte en body mass index (BMI);
 • Audiogram (onderzoek van het gehoor);
 • Visustest, gezichtsvelden en kleurenzien (alleen bij eerste keuring);
 • Longfunctieonderzoek op indicatie;
 • Rust-elektrocardiogram (ECG);
 • Urineonderzoek;
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek;
 • WI- en AO-bepaling;
 • Bloedonderzoek (op verzoek);
 • Bij een offshorekeuring met perslucht: ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van uw belastbaarheid en conditie voor werken met perslucht.

De arts bespreekt alle resultaten direct in aansluiting op de onderzoeken. Bij een positieve beoordeling door de arts krijgt u een Certificate of Medical Fitness to Work Offshore mee. De duur van deze keuring is ongeveer 1 – 1,5 uur. De keuring heeft een geldigheid van 2 jaar. De kosten van een offshorekeuring met perslucht zijn € 270,00 en zonder perslucht € 220,00 (genoemde prijzen zijn exclusief BTW).

Een schoudermeting, om op basis hiervan de zitplaats in de helikopter te kunnen vaststellen, is optioneel. Ook hiervan ontvangt de keurling een certificaat van ons. De kosten van de schoudermeting bijdragen € 17,50.

Medische keuring bij Medprevent

De offshorekeuring kan op onze keuringslocatie in Leek, Assen, Lippenhuizen, Zwolle of Naaldwijk worden uitgevoerd. Heeft u nog vragen of speciale vragen? Neem hiervoor contact met ons op. Medprevent is een ISO-gecertificeerde arbodienst waar bedrijfsartsen, sportartsen en keuringsartsen werken.

Aanvraag Keuring

Wilt u een keuring bij ons inplannen? Vul hieronder uw gegevens in en we nemen op werkdagen binnen 24u contact met u op voor een afspraak.

"Onze medewerkers ervaren de op maat gesneden, incompany BHV trainingen als zeer prettig en leerzaam. De jaarlijkse medische keuringen worden op professionele wijze uitgevoerd en zijn gericht op de voor ons relevante aspecten."

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde