Hyperbare keuring

Werknemers die onder verhoogde druk (hyperbaar) werken moeten verplicht jaarlijks gekeurd worden door een duikerarts. Omdat werken onder overdruk andere gevaren kent is het belangrijk dat werknemers fysiek en mentaal in staat zijn om daarmee om te gaan. Met een hyperbare keuring onderzoeken we of werknemers het aankunnen om werkzaamheden onder verhoogde druk uit te voeren.

Tijdsduur

100 minuten

Geldigheid

1 jaar

Prijs (excl. btw)

Periodieke keuring: € 242,-
Inkeuring: € 446,-

Waarom?

Veilig werken onder overdruk

Het verrichten van arbeid in een hyperbare behandelkamer brengt specifieke risico’s met zich mee, denk hierbij aan risico’s zoals middenoor squeeze, decompressieziekte en acute zuurstoftoxiciteit. Ondanks het feit dat de druk in een hyperbare kamer zeer gecontroleerd en gereguleerd wordt opgebouwd is een arbeidsgeneeskundig onderzoek essentieel voor de veiligheid. Tijdens de medische hyperbare keuring brengen wij de gezondheid in kaart om de genoemde risico’s te minimaliseren.

Waar bestaat een hyperbare keuring uit?

Tijdens de hyperbare keuring onderzoeken wij of de werknemer in staat is om de werkzaamheden onder verhoogde druk veilig uit te voeren.

De hyperbare keuring bestaat uit:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Visustest, kleurenzien en gezichtsveldonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG),
 • Urineonderzoek,
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek.

De hyperbare inkeuring bestaat aanvullend uit:

 • Histamineprovocatietest,
 • Uitgebreid bloedonderzoek.

Geldigheid van de hyperbare keuring:

 • 1x per jaar

De resultaten worden direct met de arts besproken na afronding van de onderzoeken. Aansluitend ontvangt de keurling een certificaat.

Direct aanvragen ➜