Duikmedische keuringen

De druk waaraan je lichaam wordt blootgesteld tijdens het duiken neemt toe met de diepte en vraagt een forse inspanning van je lichaam. Iedereen die gaat duiken wordt blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. Tijdens een medische duikkeuring controleert een arts de of de duiker medisch gezien geschikt is voor het duiken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepsduikers en sportduikers.

Tijdsduur

45 - 100 minuten

Geldigheid

1 of 3 jaar*

Prijs (excl. btw)

Sportduiker: € 88,-
Beroepsduiker periodiek € 330,-
Beroepsduiker inkeuring: € 446,-

Waarom?

Veilig werken onder water

Duiken stelt zware eisen aan het lichaam. Iedereen die gaat duiken loopt gezondheidsrisico’s, of je nou sportduiker of beroepsduiker bent. Drukverschillen veroorzaken een forse extra belasting van hart en longen, het keel-, neus- en oorgebied dient goed te functioneren en een optimaal functionerend bewegingsapparaat is essentieel om het extra gewicht van duikapparatuur te kunnen dragen. Voor je eigen veiligheid en die van je buddy is het belangrijk dat je gezond te water gaat. Als beroepsduiker moet je daarnaast onder water op soms grote diepte arbeid verrichten. Daarom zijn er aan de beroepsduikkeuring extra keuringsonderdelen toegevoegd.

Waar bestaat een medische duikkeuring uit?

Binnen onze medische duikkeuring maken wij een onderscheid tussen de sportmedische duikkeuring en de beroepsduikkeuringen. De beroepsduikkeuring omvat alle keuringsonderdelen van de sportmedische duikkeuring, daarnaast zijn er een aantal extra keuringsonderdelen aan toegevoegd. Wanneer een werknemer voor de eerste keer een beroepsduikkeuring ondergaat dient er eerst een inkeuring plaats te vinden, daarna voldoet de jaarlijkse periodieke herhaling.

De sportmedische duikkeuring bestaat uit:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG) op indicatie arts of verzoek keurling ,
 • Urineonderzoek,
 • Basis lichamelijk onderzoek.

De periodieke beroepsduikkeuring bestaat aanvullend uit:

 • Visustest en gezichtsveldonderzoek
 • Rust-elektrocardiogram (ECG) standaard bij beroepsduiker,
 • Ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie,
 • Uitgebreid bloedonderzoek (eens per 2 jaar en niet bij de brandweerduikerkeuring),
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek,
 • WI en AO-bepaling (niet bij de brandweerduikerkeuring).

De inkeuring beroepsduiker bestaat aanvullend uit:

 • Kleurenzien,
 • Histamineprovocatietest,

De resultaten worden direct met de arts besproken na afronding van de onderzoeken. Onze medische duikkeuringen worden uitgevoerd volgens de eisen die gesteld worden door onder andere het Nationaal Duik Centrum (NDC), de Health Safety Executive (HSE) en het European Diving Technical Committee (EDTC).

Direct aanvragen ➜