Medprevent, dat werkt gezonder

Keuringen

Medische keuringen
De medische keuringen welke wij voor u/uw bedrijf kunnen verrichten zijn:

  • Beroepsduikerkeuringen, zowel inkeuringen als herhalingskeuringen
  • Offshore keuringen
  • Zeevaartkeuringen, binnenvaartkeuringen
  • Maar ook alle ‘niet water’-gerelateerde keuringen zoals die door een gecertificeerde arbodienst kunnen worden uitgevoerd: rijbewijskeuringen, keuringen voor kraanmachinisten, chauffeurskeuringen, asbestsaneerder,   brandweerkeuringen,  persluchtdragers, bodemsaneerder, sportduikers, PMO’s (preventieve medische onderzoeken).

De keuringen kunnen plaatsvinden op onze locaties te Lippenhuizen (Arbodienst Medprevent BV) of te Hoogeveen  (Instituut voor Hyperbare Geneeskunde, naast ziekenhuis Bethesda). Zeevaartkeuringen en binnenvaartkeuringen kunnen alleen plaatsvinden in Lippenhuizen.  Een kenmerk van al onze keuringen zijn dat de keurling na afloop van de keuring een rapport met de bevindingen krijgt toegezonden, met daarin voor zover mogelijk aanbevelingen voor het behoud van de gezondheid. Wij keuren niet alleen functiegericht, gericht op veiligheid en gezondheid in het werk, maar vooral ook gericht op het behoud van de gezondheid  en de mogelijkheid tot het gezond bereiken van een hoge leeftijd. Wij zijn zeer ervaren met diverse genoemde keuringen: wij verrichten duizenden keuringen per jaar.

Keuringen bij u op het bedrijf
Bij diverse bedrijven komen wij met een arts en verpleegkundige en de nodige apparatuur naar het bedrijf, meestal 1x per jaar, om bijv. de jaarlijkse beroepsduikerkeuringen te verrichten, of andersoortige keuringen. Dit heeft veel voordelen voor het bedrijf: het kost minder tijd voor de werknemers van het bedrijf, het is dus goedkoper en keuringen zijn alle up-to-date. Overigens houden wij voor alle keurlingen bij wanneer zij weer gekeurd moeten worden: wij mailen of schrijven de keurling zodat in principe een keuring nooit over tijd is.

Kosten
Wij hanteren zeer concurrerende tarieven voor diverse keuringen. U kunt u ook laten informeren over de mogelijkheden om keuringen bij u op het bedrijf te laten uitvoeren. Dat scheelt vaak veel tijd, en dus geld, en daar staan in verhouding geringe meerkosten tegenover als gevolg van de reistijd van de arts en verpleegkundige.

Nadere informatie
U kunt nadere informatie inwinnen bij Medprevent (0513-466219) of bij de heren Sterk (06-20139106) of Hoitinga  (06-53408911). U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar dmas@medprevent.nl of w.sterk@dadcodat.nl.

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium