“Preventieve insteek biedt vele voordelen”

Als werkgever hecht Poiesz Supermarkten veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers en vindt het erg belangrijk om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Gezonde en fitte werknemers hebben namelijk een duidelijke meerwaarde voor de organisatie: zij ervaren meer werkplezier, leveren betere prestaties en hebben een verminderde kans op verzuim. “Wij geloven dat een preventieve insteek hierin van groot belang is. Arbodienst Medprevent ondersteunt ons hier al jaren in en samen hebben we bereikt dat de aandacht voor veiligheid en gezondheid binnen onze organisatie flink is toegenomen.”

Poiesz Supermarkten is een familiebedrijf dat in 1923 is opgericht in hartje Sneek. Ze maken het winkelen voor klanten leuker en makkelijker door passend assortiment te voeren met alles wat dagelijks nodig is. Inmiddels is Poiesz uitgegroeid naar een organisatie met 69 supermarkten en 68 slijterijen in het noorden van Nederland.

Onze samenwerking is ontstaan in 2012. Destijds werden enkele medische keuringen bij ons ondergebracht en om de preventieve insteek vorm te geven, werd dit enkele jaren daarna gevolgd door het jaarlijks aanbieden van een (deels digitaal) Preventief Medisch Onderzoek (PMO). “Op deze manier willen we mogelijke signalen van groepen medewerkers zo vroeg mogelijk zien op te pakken. Ook bekijkt de bedrijfsarts individuele resultaten en onderneemt waar nodig actie.”

Een jaar later zijn we bovendien de onderlinge samenwerking aangegaan op het gebied van veiligheid. Zo hebben we in 2013 de toetsing van de RI&E van Poiesz gedaan en zijn sinds 2014 de BHV trainingen bij ons ondergebracht. Jaarlijks organiseren we voor alle vestigingen van Poiesz een groot aantal BHV-trainingen.

Inmiddels heeft Poiesz Supermarkten besloten om de samenwerking nog verder te intensiveren. Sinds begin 2022 zijn wij namelijk ook de officiële partner van Poiesz voor de verzuimbegeleiding. Dit betekent dat wij als arbodienst Poiesz begeleiden bij het volledige veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Pieter de Vries (Arbo- & opleidingsfunctionaris): “Door de jaren heen is de samenwerking met arbodienst Medprevent steeds intensiever geworden. Reden hiervan is dat we zeer tevreden zijn over de geboden ondersteuning die volledig op maat is ingericht en waarin de communicatie door middel van korte lijnen effectief is. Daarbij komt dat de preventieve insteek van arbodienst Medprevent, op het gebied van zowel gezondheid als veiligheid, uitstekend past bij onze visie op het arbobeleid. Dit biedt dan ook vele voordelen.”