Maarten over zijn baan als bedrijfsarts (AIOS)

Je maakt écht een verschil

Als ik eerlijk ben: had je mij als student gevraagd waar ik terecht zou komen na mijn studie had ik waarschijnlijk iets gezegd in de trant van ‘Nou dat weet ik nog niet zeker, maar in ieder geval NIET… ‘. Mijn beeld van de sector was dan ook allesbehalve reflectief van hoe mijn dagen en weken er nu uitzien. In de arbosector heb ik daadwerkelijk tijd voor mijn patiënten, tot wel een uur per consult. En ik zeg dan wel patiënten, maar in mijn gesprekken kom ik telkens veel verder dan alleen de ziekte of het gebrek.

Ik leer mensen kennen in al hun facetten, ik help na te denken over het probleem en de impact hiervan, zowel op werk als ook thuis onder privéomstandigheden, en ik adviseer werknemer en werkgever in het maken van gezonde keuzes op basis van mijn medische kennis omtrent de ziekte welke hun parten speelt. Doel hierbij is duurzaam herstel en hernieuwd werkplezier. Het is dankbaar werk, je voelt écht dat je een verschil maakt. Er is geen pieper of dienst, dus mijn privétijd is prima af te bakenen en het stelt mij in staat om ook zelf meer te zijn dan alleen mijn werk.

“De keuze om dit nieuwe avontuur aan te gaan was snel gemaakt”

Ik heb mijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen doorlopen. In deze periode waren mijn interesses divers: ik ben nooit het type student geweest dat al precies wist wat hij in de toekomst wilde gaan doen. Eigenlijk vond ik alles mooi om te zien en mee te maken. Toen ik in 2014 afstudeerde aan de RUG en als arts aan de slag kon, stond ik dus voor een dilemma: veel van de vacatures die ik las, vond ik meer dan interessant. Ik kon echter vrijwel nooit aantonen dat een ANIOS- of AIOS-positie bij een specifiek specialisme een levenslange droom was en solliciteren ging in eerste instantie stroef.

In 2015 ben ik via een detacheringsbedrijf bij het COA in Ter Apel terechtgekomen, waar ik medische keuringen uitvoerde in opdracht van de IND. Ik had veel vrijheid in mijn manier van werken (wat mij uitermate beviel), maar de verhalen van mensen uit landen als Syrië en Eritrea – zeker tijdens mijn spreekuur voor alleen aangekomen minderjarige vreemdelingen – lagen soms wel zwaar op de ziel en waren lastig om niet mee naar huis te nemen. Ik twijfelde daarom ook niet toen een bedrijf in de farmaceutische sector, waar ik in deze periode al enkele uren per week voor werkte, aanbood mij fulltime in dienst te nemen.

Via via kwam ik in 2017 bij arbodienst Medprevent in beeld. Ik had eigenlijk niet zo’n goed beeld van de arbosector, maar na een eerste gesprek met de eigenaar drong het tot mij door dat ik hier niet alleen kon bouwen op de ervaring die ik in de voorgaande jaren had opgedaan, maar ook dat er veel te leren en te groeien viel bij deze werkgever. De keuze om dit nieuwe avontuur aan te gaan was uiteindelijk dan ook snel gemaakt.

Als een vis in het water

Ik begon mijn tijd bij arbodienst Medprevent met een focus op medische keuringen, gezien mijn eerdere ervaring op dit vlak. Dit was in eerste instantie onder een verlengde arm-constructie/supervisie, maar Medprevent motiveerde mij telkens weer om cursussen te volgen en bij te leren, aanvullende verantwoordelijkheden en bevoegdheden op mij te nemen. Al snel was ik in staat om zelfstandig een veelvoud aan medische keuringen te doen op het vlak van onder andere offshore, zeevaart en bouwnijverheid.

Ik voelde mij als een vis in het water; de aanzienlijke lengte van de consulten stelde mij in staat om mensen uitgebreid van advies te voorzien op het vlak van gezondheid en levensstijl. De diverse ziektebeelden waarover moest worden nagedacht en gedelibereerd stelden mij bovendien in staat om de geneeskunde in de breedste zin van het woord te bedrijven.

Het was altijd de bedoeling om op een gegeven moment ook in de verzuimbegeleiding werkzaam te zijn: het begeleiden van mensen die door ziekte tijdelijk deels of volledig arbeidsongeschikt zijn geworden. Dit kwam in een stroomversnelling toen in maart 2020 corona toesloeg.

“Hier gaan werken was de beste en meest impactvolle keuze in mijn carrière”

Gedurende de coronapandemie konden er geen medische keuringen worden uitgevoerd, verzuimconsulten echter wel (telefonisch of via beeldbellen). Zo ben ik van de ene op de andere week hard van koers gewijzigd en mijn aandacht gaan verleggen.

Mijzelf realiserend dat dit een grote verandering was, werd ik in deze periode enorm gesteund door arbodienst Medprevent. Ik kon altijd (en vaak meermaals per dag) met mijn meer ervaren collega’s overleggen en in samenspraak ben ik in deze periode ook gestart met mijn opleiding tot bedrijfsarts. Medprevent gaf mij hierbij de ruimte in mijn planning om eerst student en daarna pas werknemer te zijn. Na goede eerste ervaringen kreeg ik de vrijheid om zelfstandig grote klanten te beheren en daarbij voor een groot deel mijn eigen koers te varen. Ik werk inmiddels 6,5 jaar met veel plezier bij arbodienst Medprevent en ik beschouw mijn keuze om hier te gaan werken, als de beste en meest impactvolle keuze in mijn carrière tot dusverre.

Ik denk er weleens over na op welke manier arbodienst Medprevent een drijvende rol speelt in mijn huidige werkplezier. Het is een organisatie die op jarenlange ervaring in de sector kan pochen, maar voelt tegelijkertijd vaak ook aan als een jong bedrijf. Niet in de laatste plaats door de jonge directie en de levenslust en motivatie die er bij hen vanaf spat. Het is een bedrijf met korte lijntjes; ik heb op alle niveaus – van management tot backoffice – mijn collega’s snel aan de lijn en onderling overleg omtrent eigenlijk alles wat discussie vereist, is gemakkelijk. Ik ervaar ruimte voor individualiteit; nooit heb ik het idee dat ik mijn eigen toekomstvisie uit het oog hoef te verliezen.

Er wordt duidelijk ingezet op samenwerking en samen bouwen richting een mooie toekomst, en ik kan oprecht niet wachten om hier keer op keer weer mijn steentje aan bij te dragen!