Medische keuring brandweerinstructeur

Om toekomstige brandwachten op te kunnen leiden is het essentieel dat je als brandweerinstructeur vakbekwaam bent. Niet alleen in het overdragen van de vereiste kennis maar ook in het aanleren van vaardigheden en het assisteren bij praktijkoefeningen. Een goede conditie, motorische vaardigheden en gezondheid zijn daarom ook voor de brandweerinstructeur van belang. Met de medische keuring brandweerinstructeur onderzoeken wij of de brandweerinstructeur medisch gezien in staat is om zijn functie uit te voeren.

Tijdsduur

100 minuten

Geldigheid

4, 2 of 1 jaar*

Prijs

€ 283,- ex. btw

Waarom?

Veilig werken in een noodsituatie

Als brandweerinstructeur ben je verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige brandwachten en het overbrengen van jouw expertise en vaardigheden. Daarom moet je als brandweerinstructeur zelf ook kunnen functioneren in het brandweerkorps om optimaal te kunnen assisteren bij praktijkoefeningen, een belangrijk onderdeel van de opleiding tot brandwacht. Tijdens de medische keuring brandweerinstructeur brengen wij je gezondheid in kaart zodat jij veilig en verantwoord op kunt leiden.

Waar bestaat de keuring brandweerinstructeur uit?

Werken als brandweerinstructeur vereist een goede gezondheid. Tijdens de medische keuring brandweerinstructeur onderzoeken wij of je de functie als brandweerinstructeur fysiek en mentaal aan kan.

De medische keuring brandweerinstructeur bestaat uit:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram,
 • Kleurenzien, visustest en gezichtsveldonderzoek,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG),
 • Ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie,
 • Uitgebreid bloedonderzoek,
 • Urineonderzoek,
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek ,
 • Vragenlijst hittestress.

Geldigheid van de medische keuring brandweerinstructeur:

 • < 40 jaar: 4 jaar geldig,
 • 40 – 50 jaar: 2 jaar geldig,
 • > 50 jaar: 1 jaar geldig.
Direct aanvragen ➜

Wellicht ook interessant

Medische brandweerkeuringen

Werken bij de brandweer vereist weloverwogen handelen in stressvolle situaties onder soms extreem warme of koude omstandigheden. Een goede conditie, motorische vaardigheden en gezondheid zijn noodzakelijk. Met een PPMO of aanstellingskeuring onderzoeken onze artsen of jij het werk aankunt.