Ademlucht-/ persluchtkeuring

Werken met ademlucht vormt een forse inspanning voor je longen, hart en bloedvaten. Daarom moeten werknemers die met ademlucht werken periodiek een medische keuring ondergaan. Tijdens de medische keuring controleert een arts of de werknemer medisch gezien geschikt is voor het werken met ademlucht.

Tijdsduur

60 - 90 minuten

Geldigheid

4, 2 of 1 jaar*

Prijs

€ 204,- (excl. btw)

Waarom?

Veilig werken in een onveilige situatie

In bepaalde beroepen komt werken met ademlucht voor, bijvoorbeeld bij de brandweer, als duiker of in een fabriek. Als er sprake is van onvoldoende zuurstof of gevaarlijke stoffen in de lucht word ademlucht ingezet om de werknemer te beschermen. Werken met ademlucht vergt een forse inspanning van je lichaam en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken of de werknemer medisch geschikt is voor het werken met ademlucht.

Waar bestaat een ademluchtkeuring uit?

Tijdens de ademluchtkeuring controleren we of er medische problemen ontstaan bij maximale lichamelijke belasting onder verzwarende omstandigheden. Specifieke aandacht gaat naar de ademhaling, bloedsomloop, spieren en gewrichten.

De ademluchtkeuring bestaat uit:

  • Anamnese,
  • Biometrie,
  • Longfunctieonderzoek,
  • Rust-elektrocardiogram (ECG),
  • Ergometrie (inspanningstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie,
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Geldigheid van de ademluchtkeuring:

  • < 40 jaar: 4 jaar geldig
  • 40 – 50 jaar: 2 jaar geldig
  • > 50 jaar: 1 jaar geldig

Op basis van een medische vragenlijst word het werkvermogen in kaart gebracht. De resultaten worden direct met de arts besproken na afronding van de onderzoeken.

Direct aanvragen ➜

Veelgestelde vragen

Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht ingeademd nadat deze is schoongemaakt met een filter. De gebruiker ademt dus gefilterde omgevingslucht in. Bijvoorbeeld bij stofmaskers, filtermaskers, filterbussen.

Bij onafhankelijke ademlucht is de gebruiker niet afhankelijk van de kwaliteit van de directe omgevingslucht en wordt ademlucht geleverd door een gesloten systeem met lucht en zuurstof uit flessen of een ademluchtleidingnet. Onafhankelijke adembescherming is noodzakelijk als er onvoldoende zuurstof in de lucht zit of als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig zijn bij de werkzaamheden die verricht worden