Zomeractie: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Samenwerking met Volandis

Samen met Volandis bouwen wij aan gezond & veilig werken in de bouw- en infrasector. Als erkend partner van Volandis kun je kosteloos bij ons terecht voor individugerichte preventiezorg, waaronder PAGO’s, medische keuringen (GPO) en leefstijltrajecten. Onze arbodeskundigen helpen je graag bij duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie.

Erkend leverancier

Wij zijn een erkend leverancier van de PAGO en de DIA

Vaste contactpersoon

Bij ons ben je verzekerd van één vaste contactpersoon, wel zo prettig

Vitaal en duurzaam

Samen werken we kosteloos aan vitaliteit en duurzaamheid in jouw organisatie

Gezonde, duurzaam inzetbare medewerkers dat is ons doel! Medewerkers die onder de CAO Bouw en Infra vallen kunnen kosteloos bij ons terecht voor PAGO’s, medische keuringen en leefstijltrajecten. Waardevolle middelen met als doel om medewerkers gezond en vitaal te houden tot hun pensioen en lang daarna.

Waarom?

Samen veilig & gezond

Medewerkers in de bouw voeren vaak lichamelijk zwaar werk uit. Daarom is het in deze sector extra belangrijk om te investeren in gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Samen met Volandis bouwen wij aan gezond & veilig werken in de bouw- en infrasector.

Dáárom Arbodienst Medprevent: onze aanpak

Aandacht voor onze klanten is niet voor niets één van onze kernwaarden. Kom je bij ons voor het uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek dan starten we onze samenwerking altijd met een inventariserend gesprek over je verwachtingen, wensen, mogelijkheden en ideeën over de PAGO.

Jij bent de specialist als het gaat om jouw organisatie. Wij op het gebied van veilig & gezond werken. Samen kiezen we de optimale samenstelling van de PAGO zodat de medische testen aansluiten bij specifieke gezondheidsrisico’s in jouw organisatie en jij bewust kunt investeren in maatregelen die werken voor jouw bedrijf!

Je kunt kosteloos bij ons terecht voor

Als officiële partner van Volandis kun je bij ons terecht voor het uitvoeren van de individugerichte preventiezorg, waaronder:

 • De PAGO en AGO-J i.c.m. de duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA)
 • Verplichte medische keuringen (GPO)
 • De verplichte intredekeuring en het vrijwillig intredeonderzoek
 • Spreekuur bedrijfsarts
 • Vertrouwenspersoon
Wij groeien met je mee!

Succesvolle organisaties zijn continu in ontwikkeling. Processen veranderen en zo ook je personeel en de gezondheidsrisico’s binnen je organisatie. Haal alles uit de PAGO door regelmatig kritisch te kijken naar de samenstelling van de PAGO.

Samen onderzoeken we periodiek of de PAGO geoptimaliseerd kan worden voor de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt. Wij geven je constructieve feedback over hoe de PAGO’s verlopen en geven je advies over hoe jij als werkgever slim kunt inhaken op belangrijke onderwerpen of gezondheidsrisico’s die spelen binnen je organisatie. Organiseer bijvoorbeeld eens een workshop, informatiedag of -avond over duurzame inzetbaarheid en leefstijl binnen je organisatie.

Alles voor veilig & gezond werken

Je kunt bij ons terecht voor meer dan alleen de PAGO en de DIA.

Binnen de bouw zijn er meerdere beroepen waar een periodieke medische keuring noodzakelijk is, voor de veiligheid van je werknemers en om te voldoen aan de wetgeving. Onder de noemer gericht periodiek onderzoek (GPO) zijn specifieke functiegerichte keuringen te combineren met de PAGO.

Bron: Volandis

Gemiste kans

Voldoen aan de wetgeving en investeren in je medewerkers

Niet iedere werkgever is zich bewust van de meerwaarde van een PAGO en dat is een gemiste kans. Met het aanbieden van een PAGO voldoe je aan je wettelijke verplichting tot het aanbieden van een medisch onderzoek gericht op het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s en beroepsziekten. Daarnaast levert het je beter inzetbare medewerkers op, verklein je de kans op verzuim en kost het je als werkgever in de bouw helemaal niets.

Bron: Volandis

Voor werknemers

De PAGO in 4 stappen

 • Stap 1: vragenlijst Volandis
  Invullen medische vragenlijst met vragen over je gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting (PSA), werkvermogen en werkdruk.
 • Stap 2: medische onderzoeken
  Meten van lengte, gewicht en bloeddruk, cholesterol- en glucosebepaling, orentest, longfunctie test, ogentest en hartfilmpje.
 • Stap 3: bespreken resultaten met de bouwarts
  Samen met de bouwarts bespreek je alle vragenlijsten en de uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig wordt extra lichamelijk onderzoek verricht.
 • Stap 4: analyse en advies
  Uitgebreide analyse met op maat gemaakt advies, zoals de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen, advies van een ergonoom, bedrijfsfysiotherapeut, arbeidsdeskundige of leefstijlbegeleiding.

Uitbreiding PAGO met DIA

Duurzame Inzetbaarheidsanalyse

Eén keer per vier jaar kun je de PAGO uitbreiden met een adviesgesprek. Dit gesprek met een adviseur van Volandis gaat in op hoe de werknemer duurzaam én met plezier kan blijven werken binnen de bedrijfstak.

Hoe gaat het in zijn werk?

Valt jouw organisatie onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw? Dan kom je in aanmerking voor een kosteloze PAGO & DIA. Als wij je verzoek hebben ontvangen gaan we voor je aan de slag.

Tijdens dit telefoongesprek krijgen wij een beeld van jouw organisatie en inventariseren we waar jij als werkgever behoefte aan hebt. Samen kijken we welke medische onderzoeken waardevol zouden zijn voor jouw medewerkers en wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid!

Aan de hand van het adviesgesprek komen wij met een voorstel dat aansluit bij jouw organisatie, medewerkers en wensen. Hierbij kijken we breder dan alleen de PAGO & DIA want bij ons vind je alles voor veilig & gezond werken onder één paraplu.

Bij ons ben je verzekerd van een vaste contactpersoon die je begeleidt bij het proces. Je kunt altijd contact opnemen met je contactpersoon, voor vragen, opmerkingen of ideeën. Wij vinden het belangrijk dat je niet te lang met vragen blijft zitten en dat je direct een passend antwoord krijgt van iemand die bekend is met jouw organisatie.

Iedere organisatie is anders en aan verandering onderhevig. Daarom inventariseren we samen waarmee wij je kunnen helpen én stellen we de strategie bij als de gezondheidsrisico’s in je organisatie veranderen. Zo kun jij blijven bouwen aan een veilige en gezonde organisatie!

Wist je dat…

Je een PAGO kan combineren met een medische keuring (GPO)

Ook specifieke functiegerichte keuringen vallen onder de kosteloze IPZ-regeling. Er zijn meerdere beroepen in de bouw waarvoor een periodieke keuring noodzakelijk is.  Tijdens deze keuringen wordt onderzocht of de werknemer medisch gezien in staat is om zijn of haar functie veilig uit te voeren. Deze verplichte medische keuringen kunnen gecombineerd worden met een PAGO. We spreken dan over een gericht periodiek onderzoek (GPO). Voor onderstaande werkzaamheden zijn specifieke GPO’s vastgesteld:

 • Werken onder overdruk (en caissonarbeid)
 • Werken in of met verontreinigde grond en/of grondwater (Bodemsaneerder)
 • Werken op terreinen van de chemische industrie
 • Werken met asbest (Asbestsaneerder)
 • Werken met onafhankelijke ademlucht
 • Werken als machinist van een torenkraan, mobiele kraan of heistelling
 • Werken offshore (Olie, gas of, wind)
 • Werken in de Natuursteenbranche (Zandsteen).
 • Zakelijke rijbewijskeuring

Ook vallen de Verplichte intredekeuring (IK), het vrijwillig Intredeonderzoek (IO) en het Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J) onder de IPZ regeling.

Bekijk alle medische keuringen

Informeer vrijblijvend

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor je organisatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Naam(Vereist)
Ik wil meer informatie over:(Vereist)
Meerdere opties mogelijk
Optioneel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mogelijkheden binnen de kosteloze IPZ-regeling

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Heeft één van je medewerkers medische klachten of vragen over gezondheid in relatie tot werk? Dan kan er altijd gratis en anoniem een afspraak bij onze bedrijfs- of bouwarts worden gemaakt*. De arts adviseert en kan preventief de juiste specialist bij de oplossing betrekken, zoals een arbeidsdeskundige, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, ergonoom, leefstijladviseur of bedrijfsfysiotherapeut.

*Het spreekuur is niet bedoeld voor medewerkers die al in een verzuimtraject zitten.

Werkplekonderzoek

Soms is het zinnig om te investeren in het optimaliseren van processen op de werkplaats of binnen de organisatie, zeker wanneer dit in de PAGO’s of tijdens spreekuren met de bouwarts als risico naar voren komt. Denk hierbij aan het onderzoeken van de fysieke en mentale belasting, de omgang met gevaarlijke stoffen of de blootstelling aan stof of geluid.

Schakel onze arbodeskundigen dan kosteloos in voor een werkplekonderzoek, een soort mini RI&E toegespitst op de situatie in jouw organisatie.

Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat gevoelens van sociale onveiligheid worden uitgesproken zodat iedereen zich veilig voelt in je organisatie. Krijg je te maken met ongewenst gedrag dan is het niet altijd makkelijk om dit te bespreken.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers vrijuit spreken. Wij kunnen je helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon en delen ons protocol ongewenste omgangsvormen graag met jouw bedrijf. Zo zijn deze onderdelen van het PSA-beleid direct geregeld.

Leefstijlbegeleiding

De leefstijl van je medewerkers heeft een grote invloed op hun duurzame inzetbaarheid en het verzuimpercentage in je organisatie.

Risicofactoren zoals overgewicht, een slechte conditie, overmatig roken en alcoholgebruik, ongezonde voeding en slecht slapen kunnen in een PAGO naar voren komen en geven een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

De bouwarts kan dan een leefstijltraject opstarten om de medewerker te helpen bij het verbeteren van zijn of haar leefstijl.

Zicht op de PSA!

Haal alles uit je verplichting

De Arbowet is er om werknemers te beschermen, zo ook de verplichting om een beleid te voeren dat helpt bij het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit beleid is gericht op werkdruk, werkstress, ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie en agressie en geweld. Allemaal factoren die je liever niet in je organisatie ziet als je kijkt naar duurzame inzetbaarheid. Door het PAGO op de juiste manier in te zetten kunnen deze factoren voor jouw medewerkers in kaart worden gebracht zodat jij een effectief PSA-beleid kunt opzetten en uit kunt voeren in je organisatie.

Voorkom uitval door stress

Hoge werkdruk en werkstress

Steeds meer medewerkers in de bouw hebben last van stress en werkdruk. Vooral uitvoerende, technische en administratieve krachten (UTA-werknemers) hebben hier mee te maken. Langdurig werken met hoge werkdruk en werkstress  kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Dit heeft vaak langdurige gevolgen op het gebied van ziekte, verzuim, gezondheid, duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van leven. Binnen de PAGO en IPZ regeling zijn er voorzieningen getroffen om risicogroepen vroeg op te sporen en deze gratis gebruik te laten maken van de zogeheten UTA-werkdrukvoorziening. Deze wordt uitgevoerd door het CSR Centrum voor stress en burn-out coaching.

Gratis en voor niks!

Alles voor veilig & gezond werken onder één paraplu

Het CAO-pakket individugerichte preventiezorg bevat veel waardevolle instrumenten om te investeren in de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. In dit pakket zijn naast de PAGO, de DIA en het GPO, nog veel meer waardevolle onderdelen waar je kosteloos gebruik van kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn het spreekuur van de bedrijfs- of bouwarts (Arbeidsomstandigheden spreekuur), advies over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en allerlei vervolgactiviteiten op de PAGO (vervolgconsult, werkplek- of bedrijfsbezoek, leefstijlbegeleiding).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Vrijblijvend advies aanvragen

Onze arbodeskundigen helpen je graag bij gezond & veilig werken in jouw organisatie! Niet alleen op het gebied van individugerichte preventiezorg maar ook voor alle andere taken van een arbodienst en het trainen van je BHV’ers kun je bij ons terecht. Lees meer over onze verzuimbegeleiding, bhv- en veiligheidstrainingen, risico-inventarisatie & -evaluaties (RI&E’s), medische keuringen en onderzoeken op onze website of vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor jouw organisatie!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!