Keuring werken op hoogte

Valgevaar is de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen en een val van hoogte leidt vaak tot blijvend letsel, soms zelfs met dodelijke afloop. Het is dan ook belangrijk dat werknemers die werken op hoogte, gezond zijn. Tijdens de medische keuring Werken op hoogte controleert een arts of de werknemer medisch gezien geschikt is en het werken op hoogte aankan.

Tijdsduur

60 - 90 minuten

Geldigheid

3, 2 of 1 jaar*

Prijs (excl. btw)

Nederland: € 248,-
Internationaal (G41): € 295,-

Waarom?

Veilig werken op hoogte

In bepaalde beroepen komt werken op hoogte voor, bijvoorbeeld in de bouw of bij onderhoud van windturbines in de GWO-sector. In de laatstgenoemde sector is veiligheidsdenken zeker een noodzaak gelet op de voortdurende gevaren die werken op hoogte, draaiende delen, hydraulica, elektrotechniek en de wisselende weersomstandigheden met zich meebrengt. Maar veilig en gezond werken is bij alle beroepen op hoogte enorm belangrijk. Daarom is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken of de werknemer medisch geschikt is voor het uitvoeren van zijn of haar functie en het werken op hoogte.

Waar bestaat een keuring Werken op hoogte (G41) uit?

Tijdens de keuring Werken op hoogte controleren we of er medische problemen ontstaan bij maximale lichamelijke belasting onder verzwarende omstandigheden. Specifieke aandacht gaat naar de ademhaling, bloedsomloop, spieren en gewrichten.

De keuring werken op hoogte (NL) bestaat uit:

 • Anamnese,
 • Biometrie,
 • Audiogram,
 • Visustest en gezichtsveldonderzoek,
 • Longfunctieonderzoek,
 • Rust-elektrocardiogram (ECG),
 • Urineonderzoek,
 • Bloedonderzoek,
 • Lichamelijk onderzoek,
 • WI en AO-bepaling.

Aanvullende onderzoek bij G41 (internationaal):

 • Ergometrie (YMCA steptest met O2 meting voor en na de test of fietstest) om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en conditie,
 • Ashwell-test (taille-heup ratio).

* Geldigheid van de G41 keuring:

 • < 25 jaar: 3 jaar
 • 25 t/m 49 jaar : 2 jaar
 • > 50 jaar: 1 jaar

De resultaten worden direct met de arts besproken na afronding van de onderzoeken. Na afloop ontvang je een pasje met de geldigheidsduur van de keuring.

Direct aanvragen ➜

Veelgestelde vragen

Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht ingeademd nadat deze is schoongemaakt met een filter. De gebruiker ademt dus gefilterde omgevingslucht in. Bijvoorbeeld bij stofmaskers, filtermaskers, filterbussen.

Bij onafhankelijke ademlucht is de gebruiker niet afhankelijk van de kwaliteit van de directe omgevingslucht en wordt ademlucht geleverd door een gesloten systeem met lucht en zuurstof uit flessen of een ademluchtleidingnet. Onafhankelijke adembescherming is noodzakelijk als er onvoldoende zuurstof in de lucht zit of als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig zijn bij de werkzaamheden die verricht worden