Medprevent, dat werkt gezonder

Week van de RI&E

 

In de aanloop naar de Week van de RI&E (21 t/m 25 juni 2021) haalt onze Hoger Veiligheidskundige Jurjen de Boer wekelijks een aandachtsgebied binnen de RI&E aan. Deze week staan “de gezondheid van werknemers” centraal.

Wie bewaakt de gezondheid/inzetbaarheid van uw werknemers?

Uzelf? Of toch niet helemaal? Vaak zien we als arbodienst dat er vooral reactief wordt opgetreden bij verzuim en/of arbeidsongevallen. Bedrijven voldoen aan de minimale verplichtingen uit de Arbowet door een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde deskundige voor de (gedeeltelijke) uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Maar werkgevers putten deze samenwerking in de praktijk onvoldoende uit waardoor een essentieel onderdeel word vergeten: ‘Preventieve Arbozorg!’

Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers, en dit begint bij het creëren van een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie. Het monitoren van de gezondheid/inzetbaarheid van uw werknemers in combinatie met vroegtijdige signalering van eventuele risico’s is hierbij van belang. Dit is precies waar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd door uw gecontracteerde arbodienst iets in kan betekenen!

Aan de hand van een PMO kan de gezondheid en het welzijn van uw werknemers in kaart worden gebracht. Tijdens een PMO ondergaan werkenden vrijwillig een medisch onderzoek om te kijken hoe hun gezondheid ervoor staat. De uitslag van het onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen worden met de werknemer in kwestie besproken. Indien nodig kan de bedrijfsarts de werknemer doorverwijzen of kan er een interventie plaatsvinden. De bedrijfsarts vervult hierbij als initiator, aanjager en uitvoerder een belangrijke rol.

Maar wat heeft dit met de RI&E te maken?

De uitkomsten van de RI&E dienen als basis voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Gesignaleerde risico’s moeten dan ook worden meegenomen in het PMO. Andersom kan het PMO ook bijdragen aan de RI&E, bijvoorbeeld door knelpunten aan het licht te brengen die met de RI&E niet gevonden kunnen worden zoals psychische en sociale belasting in het werk. Zowel de RI&E als het PMO zijn van essentieel belang voor de beheersing van de risico’s in het werk en als ‘powertool’ voor de gezondheid/inzetbaarheid van uw werknemers. De RI&E en het PMO vullen elkaar aan, door ze te combineren kunnen beide zo efficiënt mogelijk worden ingezet en plukt u daar uiteindelijk de vruchten van!

Tip: Haal alles uit de kast om de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers te bewaken. Creëer niet alleen een gezonde en veilige werkomgeving door het uitvoeren (en regelmatig updaten) van uw RI&E, maar combineer de RI&E met een PMO. Zo creëert u niet alleen een gezonde werkomgeving maar ook gezonde werknemers en een verhoogde productiviteit. Deze investering verdient u op den duur terug door vermeden kosten en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Wij kunnen zowel de uitvoer van de RI&E als het PMO voor u uit handen nemen. Vraag vandaag nog naar de mogelijkheden en neem contact met ons op via 0513-466217 of via keuringen@medprevent.nl. Kijk gerust ook even rond op onze pagina’s over de RI&E en het PMO.

 

“Een flexibele en toegankelijke manier van werken; zo kennen wij Medprevent. Dankzij deze houding kunnen wij samen maatwerk bieden, altijd optimaal aangepast aan de wensen van de klant en de beschikbare locaties. De trainers hebben veel praktijkervaring en dat merk je tijdens de lessen. Minder zichtbaar, maar heel belangrijk bij een langdurige samenwerking, is het administratieve proces dat zich achter de schermen afspeelt. Ook dit is goed geregeld, waardoor we met elkaar de kwaliteit hoog kunnen houden. Medprevent is een samenwerkingspartner waarop we kunnen bouwen!”

Zadkine Veiligheidsacademie