Medprevent, dat werkt gezonder

Cursus Preventiemedewerker

Al voor de 7e keer op rij wordt de Week van de RI&E door het Steunpunt RI&E georganiseerd. Dit jaar in de week van 21 tot en met 25 juni, met als thema ‘precies wat je nodig hebt’. In de aanloop naar de Week van de RI&E zal onze Hoger Veiligheidskundige Jurjen de Boer via onze social media kanalen en website wekelijks een aandachtsgebied binnen de RI&E aanhalen. Deze week staat de Preventiemedewerker in relatie tot de RI&E centraal.

Ieder begin is het zwaarst

Al jaren is de wettelijk verplichte RI&E een onderbelicht fenomeen binnen werkend en ondernemend Nederland. Zo blijkt uit, de onlangs gepubliceerde ‘Arbobalans 2020[1]’, dat slechts 52% van de bedrijven een RI&E hebben. Dit tweejaarlijkse door TNO uitgevoerde onderzoek geeft op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Ondanks alles is dit toch een lichtpunt aangezien in 2014 dit percentage nog maar op 46% stond. De meeste bedrijven hebben in het verleden wel eens een eerste versie gemaakt of geprobeerd te maken maar verzanden vaak in de gebruikte terminologie, vele afkortingen, de complexiteit van uitvoering maar nog belangrijker tijdgebrek en het ontbreken van eigenaarschap. Als er dan al eenmaal een RI&E is, verdwijnt deze vaak alweer snel in een la.

Maar dan. Veranderingen in het bedrijf en in arbowetgeving zijn van grote invloed op de kwaliteit van de RI&E. En nog belangrijker op de uiteindelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek. Daarom is het des te belangrijker om regelmatig aandacht te (blijven) besteden aan de RI&E en het bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). Iedere keer opnieuw beginnen zorgt alleen maar voor een grotere weerstand en biedt geen vooruitgang.

Hoe dan?

Heel simpel. Door de RI&E als taak toe te bedelen aan een verantwoordelijke en intern deskundige medewerker: de Preventiemedewerker. De wetgever heeft niet voor niets dit ook als een verplichting opgenomen in de Arbowet[2].  Door het eigenaarschap van de RI&E bij een medewerker neer te leggen neemt u de eerste stap naar een volledige en actuele RI&E! De preventiemedewerker ondersteunt namelijk met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. U krijgt als werkgever door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. Moet deze medewerker dan zijn huidige functie neerleggen? Nee, de taken als Preventiemedewerker kunnen in de meeste gevallen prima naast het huidige takenpakket uitgevoerd worden. Mits u uw medewerker natuurlijk voorziet van de voldoende kennis, tijd en ruimte en laat samenwerken met uw gecontracteerde arbodienstverlener. Een eerste stap is dan ook het volgen van een basiscursus Preventiemedewerker.


Basiscursus Preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw taken heeft Medprevent een 2 daagse basiscursus en een 1 daagse opfriscursus preventiemedewerker ontwikkeld. Deze cursussen zijn zowel op basis van open inschrijving als incompany te volgen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Functie en taken van de preventiemedewerker;
 • Arbowetgeving;
 • Rol Inspectie SZW
 • Arbeidsrisico’s in de organisatie;
 • Algemene basiskennis omtrent de uitvoering van de RI&E;
 • Uitvoeren Taak-Risico-Analyse (TRA) voor specifiek risicovolle werkzaamheden;
 • Uitvoeren Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);
 • Omgaan met ergonomie, fysieke belasting en agressie & geweld;
 • Communicatieve vaardigheden om een goede veiligheidsinstructie (Toolbox) te maken en te geven;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • Milieuaspecten.

Cursusdetails opleiding preventiemedewerker:

De opleiding preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers binnen uw bedrijf die aangewezen zijn als preventiemedewerker en nog niet eerder de opleiding Preventiemedewerker hebben gevolgd.

Cursusduur: 2 dagen (9.00 – 16.30 uur)
Aantal cursisten: minimaal 4, maximaal 10
Diplomering: Certificaat van deelname
Tarief open inschrijving: € 695,-* p.p. exclusief BTW, inclusief lunch en lesmateriaal
Tarief incompany: op aanvraag

Prijzen zijn inclusief lesmaterialen en certificaten, exclusief BTW. Bij een training incompany worden eventuele parkeerkosten van de instructeur doorberekend.

Inschrijven cursus Preventiemedewerker

[1] https://www.arboportaal.nl/documenten/rapport/2021/02/4/arbobalans-2020

[2] Artikel 13 Arbeidsomstandighedenwet

 

"Doordat Medprevent een totaalaanbieder is op het gebied van veiligheid en gezondheid, ze korte lijnen hebben en de mogelijkheid bestaat tot maatwerk, kunnen wij op een efficiënte en effectieve wijze invulling geven aan ons Arbobeleid. Verschillende onderdelen kunnen we naadloos op elkaar aan laten sluiten. Een geconstateerd risico uit de RI&E, kunnen we bijvoorbeeld terug laten komen in de BHV-oefeningen.”

Poeisz supermarkten