Medprevent, dat werkt gezonder!

Vragen over Corona: voor de werkgever

Veelgestelde vragen over Corona

Wat betekent het coronavirus voor u als werkgever? Hieronder heeft Medprevent de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op op info@medprevent.nl of telefonisch via 0513-466217.

Wanneer mag of moet je je werknemer ziekmelden?

Wanneer je werknemer nog wel kan werken, dan mag je je werknemer niet ziekmelden. Volgens de overheidsmaatregelen moet je werknemer thuisblijven en indien mogelijk thuiswerken. Is thuiswerken geen optie? Overleg dan samen om te kijken naar een andere oplossing.

Ook hier geldt dat je werknemer niet mag ziekmelden, quarantaine is hiervoor geen reden. In principe kan je werknemer gewoon thuiswerken. Is thuiswerken geen optie? Overleg dan samen om te kijken naar een andere oplossing. Indien wenselijk kun je ook afstemmen met je verzuimcoach.

Wanneer je werknemer verkouden is en je werknemer kan nog wel zijn/haar eigen werk doen, dan is dat geen reden tot ziekmelden. Op basis van overheidsadvies is werknemer wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Overleg dan samen om te kijken naar een andere oplossing..

Indien je werknemer zieker wordt en/of koorts krijgt (38 graden Celsius of hoger) en het duidelijk is dat je werknemer zijn/haar eigen werk niet meer kan uitvoeren, dan mag je je werknemer wel als ziek registreren. Wanneer jullie het niet eens zijn of werknemer de werkzaamheden kan uitvoeren, dan luidt het advies om contact op te nemen met je verzuimcoach. Gezamenlijke afstemming volgt om te bezien of het advies van de bedrijfsarts hierin wenselijk is.

Wanneer jij en je werknemer het niet eens zijn of je werknemer wel/niet in staat is om te werken, dan zullen jullie de ziekmeldingen moeten laten beoordelen door de bedrijfsarts. Neem contact op met je vaste verzuimcoach om te bezien of jullie er in een gezamenlijk gesprek ook eens kunnen worden. Indien dat niet lukt, dan zal de verzuimcoach een consult bij de bedrijfsarts organiseren.

De Wet arbeid en zorg bepaalt dat je werknemer recht hebt op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor jou geldende wettelijke minimumloon).

Een ziekmelding is niet aan de orde. Preventief thuiswerken zonder dat er sprake is van ziekte, valt niet onder ziekteverzuim. Dit is een gevolg van een overheidsmaatregel, en mag niet voor rekening van werknemer komen. Het salaris dient gewoon doorbetaald te worden aan je werknemer.

Ja, indien werknemer door de ziekte niet had kunnen werken, kun je als werkgever je werknemer als ziek registreren.

Indien je werknemer door ziekte niet werken, luidt het advies om je werknemer ziek te melden. De algemene adviezen van RIVM dienen te worden opgevolgd:  Vermijd in ieder geval zoveel mogelijk contact met anderen en volg de maatregelen van het RIVM. Wanneer je werknemer 24 uur klachtenvrij is, kan je werknemer weer aan het werk, tenzij een huisgenoot/gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid). Dan moet je werknemer – ook als werknemer geen klachten (meer) heeft – thuisblijven gedurende 14 dagen na het laatste onbeschermde contact met de zieke persoon. Je werknemer kan dan wel weer starten met thuiswerken en een hersteld melding is dan aan de orde.

Kwetsbare gezondheid en risicogroepen

Als werknemer geen klachten heeft en er geen extra risico’s op het werk zijn, is er geen reden voor werknemer om zich (preventief) ziek te melden. Het advies luidt om gezamenlijk te bespreken of de werkzaamheden veilig, bijvoorbeeld via telefonisch contact, kunnen plaatsvinden. Indien werknemer met vragen blijft zitten, dan kan werknemer altijd een afspraak voor het open spreekuur van de bedrijfsarts maken.

Houd je als organisatie aan de voorschriften van het RIVM (vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer) en bespreek gezamenlijk of de werkzaamheden eventueel veilig, bijvoorbeeld via telefonisch contact, kunnen plaatsvinden. Indien werknemer vragen heeft neem dan contact op met je verzuimcoach en eventueel kan er een afspraak worden gemaakt voor het open spreekuur van de bedrijfsarts.

Privacy

Je mag als werkgever niet vragen naar het ziektebeeld. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, mag je als werkgever geen gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte registreren. Aangezien het zo’n bijzondere situatie is, is de kans groot dat je werknemer het spontaan vertelt. Ook hier geldt dat je dit als werkgever niet mag vastleggen.

Je mag je werknemer niet preventief laten testen op het coronavirus. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens(AP) maakt een uitzondering voor werkgevers in de zorg. Zij mogen hun werknemers wel controleren op corona.

Nee, ook dit mag niet conform de privacywetgeving. Ook niet als de werknemer in kwestie heeft aangegeven dat deze informatie wel gedeeld mag worden. Er zijn uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld als er ter bescherming van alle werknemers maatregelen moeten worden getroffen, waaruit er op uitgemaakt kan worden welke collega het coronavirus heeft. Je moet als werkgever altijd zorgvuldig eigen belangen en de privacybelangen van de werknemers afwegen.

Gezonde en veilige werkomgeving

Werknemers moeten redelijke instructies opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de organisatie. Je mag als werkgever ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen de organisatie na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, dan kun je als werkgever je werknemer verplichten om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Ja dat mag. Wanneer je als werkgever bent opgeroepen door de overheid om waar mogelijk de werktijden van werknemers tijdelijk te spreiden. Uiteraard moet de aanpassing van de werktijden in overeenstemming zijn met de Arbeidstijdenwet.

Je hebt als werkgever een zorgplicht als het gaat om gezond en veilig werken. Binnen die zorgplicht valt ook het voorzien in een goede werkplek, ongeacht waar deze werkplek zich bevindt. Medprevent kan als arbodienst helpen met het beschikbaar stellen van een instructie voor het inrichten van de thuiswerkplek.

Loon

Wanneer je werknemer ziek is en niet kan werken, gelden de normale regels bij ziekte, dit geldt ook wanneer je werknemer zich in het buitenland bevindt. De gebruikelijke procedures van de organisatie rondom ziekte blijven gelden. Daarbij is het recht op doorbetaling van loon in verband met het coronavirus gelijk aan andere gevallen van ziekte.

Ja, dan heeft werknemer in beginsel recht op loon.

Allereerst is het van belang om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan, indien wenselijk kan jullie vaste verzuimcoach jullie tijdens dit gesprek ondersteunen. Wanneer werknemer dan nog niet naar het werk wil komen, terwijl dit wel nodig is, dan kan dat werkweigering opleveren. Indien de bedrijfssituatie het toelaat, is in overleg het bijvoorbeeld mogelijk om je werknemer vakantie te laten opnemen. Kan dat niet, dan kun je als werkgever de loonbetaling mogelijk stopzetten.

In deze situatie kan het van belang zijn op welk moment/in welke periode je werknemer is afgereisd en naar welk land. Was er bijvoorbeeld een negatief reisadvies voor dat land van kracht? Of was het vooraf duidelijk dat werknemer niet zou kunnen terugreizen en is werknemer desondanks toch op reis gegaan? Dan heb je mogelijk geen recht op loon.

Ook wanneer er geen werk meer is, ben je als werkgever verplicht het salaris door te betalen. Eventueel kun je als werkgever de financiële gevolgen mogelijk voor een deel opvangen door een beroep te doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wanneer je gebruik maakt van de NOW, ben je verplicht het salaris van je werknemers volledig door te betalen.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Rentex is zeer tevreden over de op maat gemaakte dienstverlening en de goede samenwerking met de bedrijfsarts en het arboteam van Medprevent.”

Rentex