Medprevent, dat werkt gezonder!

Verzuimpreventie

Verzuim voorkomen met verzuimpreventie

Als een werknemer plots uitvalt, heeft dit vaak grote gevolgen voor uw bedrijf. Een zieke werknemer kost geld en brengt extra werk met zich mee. Dit komt onder andere doordat het loon van de werknemer (deels) doorbetaald moet worden en het werk van de zieke werknemer door collega’s (overwerk) of extra ingehuurde krachten overgenomen moet worden. Wanneer uw werknemer langer ziek is, komen er meer partijen en verplichtingen bij kijken. Zo dient u zich bij te laten staan door een bedrijfsarts en moet u voldoen aan de verplichtingen van de Wet van Poortwachter. Het ziekteverzuim kost u als werkgever veel geld en energie. Doet u al aan verzuimpreventie?

Verzuim kan in veel gevallen (deels) voorkomen of geminimaliseerd worden door met een kritische blik naar de organisatie te kijken. Daarom is het verstandig om na te denken over verzuimpreventie: hoe kunt u verzuim in uw organisatie voorkomen?

Wat is verzuimpreventie?

Verzuimpreventie is kortgezegd, het voorkomen van verzuim. Door met een kritische blik naar uw organisatie te kijken probeert u te voorkomen dat uw werknemers ziek worden en uitvallen.

Verzuimpreventie begint bij het opsporen van de oorzaken van verzuim binnen uw bedrijf. Weet u wat uw werknemers bezig houdt en waar de risico’s liggen binnen uw bedrijf? Voordat u preventieve maatregelen kunt treffen is het van belang om alles in kaart te brengen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, en dat hoeft u niet allemaal alleen te doen. Hiervoor zijn verschillende handvatten ontwikkeld, waar wij u mee kunnen helpen. Binnen arbodienst Medprevent staan onze deskundigen voor u klaar om u te helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Wij beschikken over de middelen en deskundigen om een analyse te maken van de huidige situatie en de arbeidsrisico’s voor u in kaart te brengen waardoor u direct gericht aan de slag kunt me het voorkomen van verzuim.

Hoe kan ik verzuim voorkomen?

Verzuimpreventie begint bij een goed verzuimbeleid. In een verzuimbeleid staat hoe u omgaat met verzuim in uw organisatie. Wij zijn van mening dat een integraal arbo- en verzuimbeleid de gezondheidsrisico’s in de organisatie beperkt, het ziekteverzuim vermindert en de re-integratie van werknemers na ziekte bevordert. Door de focus niet alleen te leggen op verzuim, maar juist op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving waarbij alle aspecten binnen uw organisatie onder de loep worden genomen volgt verzuimpreventie vanzelf.

Hierbij moet u denken aan de volgende 4 stappen:

 • 1. Inventariseer
  Kent u alle arbeidsrisico’s in uw organisatie? Hoe is het gesteld met de gezondheid en werkplekken van uw werknemers? Breng de huidige situatie in kaart met een RI&E, PMO en/of werkplekonderzoek.
 • 2. Interpreteer
  Zijn alle risicofactoren bekend? Kijk dan welke factoren van invloed kunnen zijn op ziekteverzuim binnen uw organisatie en bepaal de vervolgstappen.
 • 3. Informeer
  Vraag de gratis Arbo Infobox aan en ontdek hoe arbodienst Medprevent u kan helpen bij het minimaliseren van verzuim en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.
 • 4. Investeer
  Investeer in de vitaliteit van uw werknemers. Schakel daarbij de juiste hulp in en zet de juiste stappen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u weten wat een verzuimcoach van arbodienst Medprevent voor uw organisatie kan betekenen? Vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.

Hoe kan een arbodienst u helpen bij verzuimpreventie?

Een arbodienst heeft de kennis en middelen in huis om u te ondersteunen bij  de beschreven stappen om verzuim te voorkomen. Voor het inventariseren van de risico’s binnen uw bedrijf kunt u bij ons terecht voor een RI&E. Om meer te weten te komen over de gezondheid van uw werknemers kunt u denken aan een Preventief Medisch Onderzoek afnemen of een aanstellingskeuring.

Om de negatieve gevolgen van een bedrijfsongeluk zoveel mogelijk te minimaliseren en om aan uw wettelijke verplichting te voldoen kunt u uw personeel opleiden tot BHV’er  of bijscholen met de opleiding BHV of herhaling BHV. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Om adequaat en doeltreffend op te kunnen treden tijdens calamiteiten is het noodzakelijk om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen in een BNO. Voor het in kaart brengen en vastleggen van uw bedrijfsnoodorganisatie kunt u ook bij ons terecht. Daarnaast moet elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid, gezondheid en milieu binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Ook voor de opleiding tot Preventiemedewerker kunt u bij uw arbodienst terecht.

Preventief verzuim

Als u de risico’s in kaart heeft gebracht, preventieve maatregelen heeft getroffen, uw bedrijfsnoodorganisatie op orde hebt en uw personeel goed heeft opgeleid heeft u al veel gedaan aan verzuimpreventie. Maar verzuim is niet altijd te voorkomen. Als u dan toch te maken krijgt met (langdurig) ziekteverzuim is het belangrijk dat u goed heeft nagedacht over uw verzuimbeleid en hierbij de juiste verzuimbegeleiding krijgt vanuit uw arbodienst. Als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers maken wij gebruik van een drie sporenbeleid.

1

Preventie

Gericht op het wegnemen van arbeidsrisico’s en energienemers, en het bevorderen van energiegevers.

2

Individugericht verzuimmanagement

Verhogen van de verzuimdrempel, bijvoorbeeld door te investeren in communicatie en binding met de organisatie.

3

Re-integratie

Verlagen van de werkhervattingsdrempel, snelle inzet van juiste interventies en blik op mogelijkheden.

Uniek aan onze verzuimabonnementen is de inzet van de verzuimcoach in de eerste lijn. Dit houdt de verzuimkosten beheersbaar én zorgt ervoor dat u altijd een luisterend oor tot uw beschikking heeft. De verzuimcoach verplaatst zich zowel in de zieke werknemer als in de organisatie. Hierdoor heeft u een vast aanspreekpunt die de situatie begrijpt, met u meedenkt en u snel van passend advies voorziet. Ook preventief kan de verzuimcoach veel voor u betekenen. Als u kiest voor één van onze verzuimabonnementen bepaalt u zelf hoeveel wij uit handen nemen én beslist welk verzuimabonnement het beste bij uw organisatie past.

Aanvragen verzuimabonnement

“Rentex is zeer tevreden over de op maat gemaakte dienstverlening en de goede samenwerking met de bedrijfsarts en het arboteam van Medprevent.”

Rentex