Medprevent, dat werkt gezonder!

Verzuimcoach

Onze verzuimcoach

Onze verzuimcoach houdt uw verzuimkosten beheersbaar door middel van signaleren, voorkomen én oplossen.

Gecertificeerd

Preventief

Korte lijnen

Landelijk

1 aanspreekpunt

Begeleiding rondom ziekteverzuim is voor ons als arbodienst een belangrijke taak. De preventieve aanpak, waarmee wij ons als arbodienst onderscheiden, komt hierbij duidelijk naar voren. Verzuimbegeleiding bij Arbodienst Medprevent kenmerkt zich namelijk door de inzet van een verzuimcoach in de eerste lijn en de bedrijfsarts in de tweede lijn. Hij/zij verplaatst zich zowel in de zieke werknemer als in de organisatie. Hierdoor heeft u een vast aanspreekpunt die de situatie begrijpt, met u meedenkt en u snel van passend advies voorziet.

Ik wil meer weten!

De rol van de verzuimcoach

Verzuim is soms medisch, maar wordt vaak bepaald door gedrag van zowel de organisatie als van de werknemer. De verzuimcoach beoordeelt verzuim op basis van het gedragsmodel. De begeleiding is dan ook met name gericht op effectieve communicatie tussen leidinggevenden en werknemers. De verzuimcoach stelt hen de vraag: ‘Is verzuim de beste oplossing?’.

Bovendien onderzoekt onze verzuimcoach het verzuimbeleid en de verzuimcultuur binnen de organisatie, en kijkt hij of zij naar de rollen en verantwoordelijkheden van de afdeling HRM en leidinggevenden. De verzuimcoach coacht leidinggevenden vervolgens bij regie op verzuim en het voeren van verzuimgesprekken.

De Verzuimcoach

Vast aanspreekpunt

Interventies gericht op snelle terugkeer

Verzuimexpertise

Preventief advies

Sneller inzicht

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u weten wat een verzuimcoach van arbodienst Medprevent voor uw organisatie kan betekenen? Vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.

De verzuimcoach heeft een onafhankelijke rol en kent de rechten en plichten uit de Wet verbetering poortwachter voor zowel werkgever als werknemer. De verzuimcoach signaleert proactief de acties die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter en geeft advies bij individuele verzuimdossiers. Wanneer sprake is van verzuim met een medische oorzaak roept de verzuimcoach de verzuimende werknemer op voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts. Op basis van input van de verzuimcoach en leidinggevende brengt de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer in beeld en stelt een probleemanalyse op.

U kiest zelf welke begeleiding u wenst bij verzuim in uw organisatie. Medprevent biedt drie nieuwe verzuimabonnementen. Bij abonnement Plus en Optimaal krijgt u begeleiding en advies van onze verzuimcoach:

Verzuimabonnementen

Start*

€27,-

Plus*

€54,-

Optimaal*

€82,-
Aansluiting & basiscontract bij arbodienst Medprevent
Digitale verzuimtool voor werkgever en werknemer
Inzicht in cijfers en overzicht verzuim (voor verzekeraar)
Bewaking Wet verbetering poortwachter door verzuimcoach
Advies verzuimdossiers door verzuimcoach

*Bij alle abonnementen is uitbreiding met inzet en advies van een bedrijfsarts mogelijk

Vrijblijvend kennismaken met Medprevent?

Vraag onze gratis Arbo Infobox aan


Wij werken voor:

Veelgestelde vragen

De verzuimcoach van Medprevent is het vaste aanspreekpunt voor de werkgever. De verzuimcoach biedt begeleiding bij acties uit de Wet verbetering poortwachter en geeft advies bij verzuimdossiers.

Het doel van de Wet verbetering poortwachter is dat de werkgever en werknemer er samen met de arbodienst voor zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Alle partijen moeten aan de verplichtingen uit deze wet voldoen. Vooral de werkgever heeft een belangrijke rol.

Door de inzet van een verzuimcoach in de eerste lijn houden we de verzuimkosten beheersbaar en zorgen we ervoor dat u altijd een luisterend oor tot uw beschikking heeft. De verzuimcoach verplaatst zich zowel in de organisatie als in de zieke werknemer. Met onze verzuimcoach heeft u dus een vast aanspreekpunt die de situatie begrijpt, meedenkt en u snel van passend advies voorziet.

De verzuimcoach onderzoekt de verzuimcultuur binnen de organisatie en coacht de afdeling HRM en leidinggevenden bij het voeren van een effectief verzuimbeleid. Ook onze bedrijfsarts heeft naast een medische, vooral een coachende en adviserende rol.

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, roept de werkgever de werknemer op voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts. Dit moet binnen 6 weken na de ziekmelding. De bedrijfsarts stelt dan een probleemanalyse op.

De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op als de zieke werknemer op spreekuur is geweest. Tijdens het spreekuur kijkt de bedrijfsarts naar de belastbaarheid van de werknemer. In de probleemanalyse staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer re-integratie mogelijk is.

Binnen 8 weken na de ziekmelding óf uiterlijk 2 weken na de probleemanalyse schrijft de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak. Samen maken zij afspraken over de manier waarop ze ervoor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk kan re-integreren. In het Plan van Aanpak staan de acties van beide partijen beschreven.

Alléén de bedrijfsarts heeft toegang tot de medische gegevens van de zieke werknemer. Zowel de verzuimcoach als leidinggevenden zijn niet op de hoogte van medische informatie van de zieke werknemer. Zij mogen de zieke werknemer hier ook geen vragen over stellen.

Medprevent heeft een preventieve aanpak als het gaat om verzuimbegeleiding. Onze deskundigen zijn gericht op het wegnemen en/of bestrijden van arbeidsrisico’s en energienemers in werk en organisatie. We richten ons tegelijkertijd in positieve zin op het bevorderen van energiegevers, zoals mentale en fysieke fitheid, en motivatie. Daarmee leggen we de focus niet op verzuim, maar op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zo houden we ook de kosten laag.

“Wij ervaren Medprevent als een professionele en deskundige partner op het gebied van verzuim- en arbodienstverlening. Het contact verloopt persoonlijk en laagdrempelig.”

Veiligheidsregio Fryslân