Medprevent, dat werkt gezonder

Week van de RI&E

 

In de aanloop naar de Week van de RI&E (21 t/m 25 juni 2021) haalt onze Hoger Veiligheidskundige Jurjen de Boer wekelijks een aandachtsgebied binnen de RI&E aan. Deze week staat het risico op ‘ongewenst gedrag’ centraal.

De afgelopen jaren is er veel te doen over ongewenst gedrag in de maatschappij, denk maar aan ‘#MeToo’ waarmee empathie werd gevraagd voor vrouwelijke slachtoffers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatieaanranding of seksueel misbruik. Voor hopelijk de meesten een ver ‘van uw bed show’. Maar schijn bedriegt. Ongeveer 1,1 miljoen werknemers in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van ongewenst gedrag op het werk (NEA 2016).

Onder ongewenst gedrag vallen de volgende gevaren:

  • Agressie en geweld
  • Intimidatie
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie

Ongewenst gedrag binnen een bedrijf kan zowel intern als door externen worden veroorzaakt. Maar als werkgever krijgt u uiteindelijk altijd te maken met de gevolgen van ongewenst gedrag.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is samen met werkdruk de verzamelnaam die in de Arbowet voor deze risico’s wordt gebruikt. In de RI&E is dit vaak een onbelicht risico. In sommige situaties wordt dit pijnlijke onderwerp soms bewust vermeden, maar vaak speelt onwetendheid een grote rol. De impact van ongewenst gedrag op de werkvloer is echter groot, zeker voor de slachtoffers. Tegelijkertijd is het voor werkgevers vaak een moeilijk grijpbaar en aan te pakken risico.

Tip: De belangrijkste eerste stap bij ongewenst gedrag, is het opvangen van signalen. Blijf met uw medewerkers in gesprek en zorg dat er altijd een vertrouwenspersoon bekend is. Betrek uw medewerkers bij de RI&E in de vorm van een anonieme vragenlijst om de omvang van dit risico binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Als u op de hoogte bent van mogelijk ongewenst gedrag kunt u een gericht plan van aanpak opstellen om dit risico te vermijden of direct te kunnen handelen wanneer dit probleem zich voordoet binnen uw bedrijf.

Wij begrijpen dat het als werkgever lastig is om zicht te houden op het welzijn van uw medewerkers. Daarom heeft Medprevent binnenkort een nieuwe digitale tool beschikbaar die u hierbij kan helpen. Houd onze website en Social Media in de gaten voor de aankondiging.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Wij ervaren Medprevent als een professionele en deskundige partner op het gebied van verzuim- en arbodienstverlening. Het contact verloopt persoonlijk en laagdrempelig.”

Veiligheidsregio Fryslân