Medprevent, dat werkt gezonder

Week van de RI&E

Week van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Al enkele jaren nemen wij als supporter deel aan de landelijke Week van de RI&E. In het kader van deze Week van de RI&E (van 17 t/m 21 juni 2019) bieden wij u 10% korting aan op het laten uitvoeren, toetsen of actualiseren van uw RI&E!

Voorwaarden zijn:

– De opdracht dient uitgevoerd te worden in de maanden augustus of september 2019.
– Definitieve akkoord op de opdracht zal in juni of juli 2019 moeten worden gegeven (tot en met 31 juli 2019).

Kent u alle risico’s die er binnen uw onderneming aanwezig zijn? Als arbodienst kan Medprevent ook uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de reeds genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden;
  • De prioritering van de risico’s;
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak;
  • Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreffen bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machine veiligheid, biologische factoren, etc.

Met de RI&E kan uw onderneming gestructureerd de aanwezige knelpunten dan wel tekortkomingen aanpakken. Dit ter verbetering van het werkplezier, ter minimalisering van het verzuim en ter voorkoming van ongevallen en materiële en economische schade.

Wilt u meer informatie over deze actie rondom de Week van de RI&E of wilt u direct een offerte opvragen? Dat kan! Bel ons op 0513-466217 of stuur een mail naar info@medprevent.nl.
Wij helpen u graag om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen!

Meer informatie

Vul hier uw contactgegevens in en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen!

Contactgegevens

Bezoekadres:
Medprevent B.V.
Trijehoek 19
8408 HB Lippenhuizen

Postadres:
Medprevent B.V.
Postbus 227
8400 AE Gorredijk

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium