Medprevent, dat werkt gezonder

Toetsing RI&E

Toetsing RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. Als totaalaanbieder op het gebied van veiligheid en gezondheid, realiseren wij dit graag voor u. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Wij toetsen de RI&E en adviseren bij het plan van aanpak. Vervolgens wordt er gekeken of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

De beoordeling op volledigheid van de RI&E wordt conform de richtlijn ‘Leidraad RIE-Toets’ van de NVAB uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld of actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn verwerkt in de RI&E.

Om tot een volledige toetsing van de RI&E, inclusief plan van aanpak te komen, doorlopen wij vier stappen:

Stap 1: beoordeling documentatie

De rapportage en bijgeleverde documentatie wordt op basis van verschillende criteria beoordeeld.

Stap 2: gesprekken met verantwoordelijken

Er vindt een toelichtingsgesprek plaats met de RI&E verantwoordelijke.

Stap 3: rondgang

Er wordt een rondgang gemaakt, waarbij alle werkplekken worden bezocht.

Stap 4: rapportage

De rapportage bevat een beoordeling op volledigheid en betrouwbaarheid van de opgestelde RI&E (volgens wet- en regelgeving) inclusief Plan Van Aanpak.

Wilt u meer informatie of een toetsing RI&E aanvragen? Vult u dan onderstaand formulier in, en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

Aanvraag RI&E

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

"Onze medewerkers ervaren de op maat gesneden, incompany BHV trainingen als zeer prettig en leerzaam. De jaarlijkse medische keuringen worden op professionele wijze uitgevoerd en zijn gericht op de voor ons relevante aspecten."

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde