Medprevent, dat werkt gezonder

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Kent u alle risico’s die er binnen uw onderneming aanwezig zijn? Als arbodienst kan Medprevent uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de reeds genomen risico­ beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden;
  • De prioritering van de risico’s;
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak;
  • Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreffen bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machine veiligheid, biologische factoren, etc.

Met de RI&E kan uw onderneming gestructureerd de aanwezige knelpunten dan wel tekortkomingen aanpakken. Dit ter verbetering van het werkplezier, ter minimalisering van het verzuim en ter voorkoming van ongevallen en materiële en economische schade.

Om zoveel mogelijk van de betreffende organisatie te weten te komen ziet de werkwijze van de RI&E er als volgt uit:

  • Het voeren van gesprekken met leidinggevenden, uitvoerenden, preventie medewerker(s) en de personeelsvertegenwoordiger;
  • Overleg met de betrokken bedrijfsarts;
  • Werkbezoeken op alle afdelingen;
  • Tevens wordt inzage verzocht in diverse documenten (indien aanwezig) zoals het arbobeleid, verzuimbeleid, ongevallen rapportages etc.
  • De bevindingen opgedaan met deze gesprekken, werkbezoeken en documenten resulteren in de geactualiseerde RI&E.

Op basis van de evaluatie worden de prioriteiten vastgesteld in een Plan van Aanpak. Het concept Plan van Aanpak wordt zo specifiek mogelijk aangeleverd met voorstellen tot tijdsplanningen etc.
Vrijwel altijd betreft de totale uitvoering van de maatregelen een meerjarentraject. Wanneer er een RI&E is opgesteld, ontvangt u van ons de uiteindelijke definitieve rapportage.

Wilt u meer informatie over een RI&E bij Medprevent of wilt u direct een offerte opvragen? Dat kan! Bel ons op 0513-466217 of stuur een mail naar info@medprevent.nl.
Wij helpen u graag om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium