Medprevent, dat werkt gezonder

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een plan dat in werking treedt op het moment dat zich een situatie voordoet, waardoor de dagelijkse gebeurtenissen ernstig verstoord of zelfs volkomen ontregeld worden. In geval van een calamiteit is het noodzakelijk een plan te hebben dat voorziet in een taakverdeling tussen de Hoofd BHV’er, de BHV Ploegleiders, de BHV’ers en het overig personeel, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uit te voeren ontruiming.

Doel

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet, moet de organisatie zo goed mogelijk voorbereid zijn om de gevolgen tot een minimum te beperken. Om adequaat en doeltreffend op te kunnen treden tijdens calamiteiten is het noodzakelijk om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen in een ontruimingsplan.

Uitvoering

Medprevent stelt het ontruimingsplan op volgens de NEN 8112:2017. In dit kader worden gerichte instructies omschreven en wordt aandacht besteed aan de procedures bij alarmering, de veiligheidsvoorzieningen en de wijze van ontruiming. Om tot een volledig ontruimingsplan te komen, doorlopen we onderstaande stappen:

Stap 1: Documentatie
Stap 2: Rondgang locatie
Stap 3: Opstellen ontruimingsplan
Stap 4: Opleveren ontruimingsplan

Voor het bespreken van uw wensen en alle mogelijkheden staan wij u graag te woord! Neem contact met ons op via 0513-466217 of via info@medprevent.nl.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Een flexibele en toegankelijke manier van werken; zo kennen wij Medprevent. Dankzij deze houding kunnen wij samen maatwerk bieden, altijd optimaal aangepast aan de wensen van de klant en de beschikbare locaties. De trainers hebben veel praktijkervaring en dat merk je tijdens de lessen. Minder zichtbaar, maar heel belangrijk bij een langdurige samenwerking, is het administratieve proces dat zich achter de schermen afspeelt. Ook dit is goed geregeld, waardoor we met elkaar de kwaliteit hoog kunnen houden. Medprevent is een samenwerkingspartner waarop we kunnen bouwen!”

Zadkine Veiligheidsacademie