Medprevent, dat werkt gezonder

COVID-19 RI&E

Week van de RI&E

Bekijk onze brochure: COVID-19 RI&E [PDF]

Ontvang nu 10% korting** op een COVID-19 RI&E.

** Voor deze kortingsactie gelden de volgende voorwaarden:

  1. U dient te beschikken over een actuele en geldige RI&E (maximaal 3 jaar oud).
  2. De uitvoering dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020.

U heeft uw organisatie ‘coronaproof’ ingericht en volgt de protocollen. Maar is uw, wettelijk verplichte, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wel op orde?

De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact op hoe wij werken en leven. Als organisatie dient u te allen tijde een veilige en gezonde werkplek aan te bieden en over een actuele (en getoetste) RI&E te beschikken. Door de reeds getroffen coronamaatregelen binnen uw organisatie zijn waarschijnlijk (nieuwe) risico’s aanwezig die in uw RI&E opgenomen dienen te worden.

Medprevent kan u hierbij assisteren met de COVID-19 RI&E. Als aanvulling op uw bestaande RI&E voert onze veiligheidskundige een COVID-19 inventarisatie uit. Bij deze inventarisatie wordt er gekeken naar de inrichting van werkplekken en looproutes, psychische factoren en (mogelijke) besmettingsgevaren. Hiermee krijgt u zicht op mogelijke knelpunten en voldoet u aan de eisen uit de Arbowet. In het Plan van Aanpak stellen we praktische maatregelen voor om de knelpunten op te lossen/te beheersen.

Wilt u meer informatie over een COVID-19 RI&E of wilt u direct een offerte opvragen? Dat kan! Bel ons op 0513-466217 of stuur een mail naar info@medprevent.nl.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

"De bedrijfsarts van Medprevent is een belangrijke pro-actieve gesprekspartner in de verzuimbegeleiding voor zowel de werknemer als leidinggevende. Naast de vakinhoudelijke kwaliteiten voelt de bedrijfsarts de cultuur en mores van het bedrijf en haar medewerkers goed aan"