Medprevent, dat werkt gezonder

COVID-19 RI&E

U heeft uw organisatie ‘coronaproof’ ingericht en volgt de protocollen. Maar is uw wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wel op orde?
De gevolgen van het coronavirus heeft een enorme impact op hoe wij werken en leven. Als organisatie dient u te allen tijde een veilige en gezonde werkplek aan te bieden en over een actuele (en getoetste) RI&E te beschikken. Door de reeds getroffen coronamaatregelen binnen uw organisatie zijn waarschijnlijk (nieuwe) risico’s aanwezig die in uw RI&E opgenomen dienen te worden. Medprevent kan u hierbij assisteren met de COVID-19 RI&E.

Als aanvulling op uw bestaande RI&E voert onze veiligheidskundige een COVID-19 inventarisatie uit. Bij deze inventarisatie wordt er gekeken naar de inrichting van werkplekken en looproutes, psychische factoren en (mogelijke) besmettingsgevaren. Hiermee krijgt u zicht op mogelijke knelpunten en voldoet u aan de eisen uit de Arbowet. In het Plan van Aanpak stellen we praktische maatregelen voor om de
knelpunten op te lossen/te beheersen.

De uitvoering van een door Medprevent opgestelde RI&E COVID-19 bestaat uit de volgende
onderdelen:

 • Inventarisatie
  Tijdens een bedrijfsbezoek wordt aan de hand van een, door kerndeskundigen opgestelde vragenlijst, de knelpunten in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de mate van organisatie (beleid), medewerkers en werkomgeving.
 • Opstellen van rapportage
  De gegevens die voortkomen uit de ingevulde vragenlijst en het bedrijfsbezoek worden verwerkt in een rapportage (Risico Inventarisatie). Vervolgens wordt aan de hand van de methode van Kinney & Wiruth de grootte van de risico’s bepaald (Evaluatie). Op basis van de evaluatie worden prioriteiten vastgesteld in een Plan van Aanpak. De RI&E COVID-19 bevat tevens een advies over de
  bedrijfshulpverlening (BHV).
 • Toetsing RI&E inclusief Plan van Aanpak
  De definitieve rapportage wordt door een gecertificeerde kerndeskundige getoetst op volledigheid en betrouwbaarheid. De beoordeling op volledigheid van de RI&E wordt conform de richtlijn ‘Leidraad RIE-Toets’ van de NVAB uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld of actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn voldoen aan de hedendaagse wet- en regelgeving en op een juiste
  wijze zijn verwerkt in de RI&E.

Met een door Medprevent opgestelde COVID-19 RI&E beschikt u over een overzicht van knelpunten en ontvangt u praktische maatregelen, creëert u een veilige en gezonde werkomgeving om besmetting te voorkomen en is uw RI&E weer actueel.

"Onze medewerkers ervaren de op maat gesneden, incompany BHV trainingen als zeer prettig en leerzaam. De jaarlijkse medische keuringen worden op professionele wijze uitgevoerd en zijn gericht op de voor ons relevante aspecten."

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde