Medprevent, dat werkt gezonder

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

In de BNO rapportage worden verschillende scenario’s opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brandmelding, bommelding of langdurige stroomuitval. De te ondernemen stappen kunnen variëren.

Doel

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet, moet de organisatie zo goed mogelijk voorbereid zijn om de gevolgen tot een minimum te beperken. Om adequaat en doeltreffend op te kunnen treden tijdens calamiteiten is het noodzakelijk om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen in een BNO.

Uitvoering

Om tot een volledige BNO rapportage te komen, doorlopen we onderstaande stappen:

Stap 1: Documentatie
Stap 2: Risicoanalyseproces
Stap 3: Rondgang locatie
Stap 4: Beheersmaatregelen
Stap 5: Opstellen BNO rapportage
Stap 6: Opleveren BNO rapportage

Voor het bespreken van uw wensen en alle mogelijkheden staan wij u graag te woord! Neem contact met ons op via 0513-466217 of via info@medprevent.nl.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

"Doordat Medprevent een totaalaanbieder is op het gebied van veiligheid en gezondheid, ze korte lijnen hebben en de mogelijkheid bestaat tot maatwerk, kunnen wij op een efficiënte en effectieve wijze invulling geven aan ons Arbobeleid. Verschillende onderdelen kunnen we naadloos op elkaar aan laten sluiten. Een geconstateerd risico uit de RI&E, kunnen we bijvoorbeeld terug laten komen in de BHV-oefeningen.”

Poeisz supermarkten