Medprevent, dat werkt gezonder

Actualisatie RI&E

Actualisatie RI&E

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers.

De huidige RI&E, inclusief Plan van Aanpak, vormt de basis en deze zal door middel van een nieuwe rapportage geactualiseerd worden naar de huidige stand der wetgeving, wetenschap en techniek. Als u de actualisatie van de RI&E door ons uit laat voeren, dienen wij de beschikking te krijgen over het actuele Plan van Aanpak.

De beoordeling op volledigheid van de RI&E wordt conform de richtlijn ‘Leidraad RIE-Toets’ van de NVAB uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld of actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn voldoen aan de hedendaagse wetgeving en op een juiste wijze zijn verwerkt in de RI&E.

Wilt u meer informatie over het actualiseren van uw RI&E door Medprevent of wilt u direct een offerte opvragen? Dat kan! Bel ons op 0513-466217 of stuur een mail naar info@medprevent.nl.

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium