Medprevent, dat werkt gezonder!

Reanimatierichtlijn per 22-06-2020

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni 2020 dat het advies vanuit de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen, tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft.

De centralist gebruikt de tijd die de first responder en burgerhulpverleners nodig hebben ter plaatse te komen om meer informatie te verzamelen over het slachtoffer. Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten:

  • Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden afgeweken.
  • Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
  • Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
  • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
  • Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met hun bedrijfsarts.

Advies reanimatie bij (veronderstelde) coronapatiënten:
Indien BHV’ers op het werk of in de privésituatie toch te maken hebben met een (veronderstelde) coronapatiënt en zij levensreddende handelingen moeten uitvoeren gelden de volgende aanbevelingen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR):

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken. Open de luchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en te luisteren;
  • Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker zonder het hoofd te bewegen;
  • Start met ononderbroken borstcompressies, geef GEEN mond-op-mond/masker beademing;
  • Gebruik de AED zodra deze er is;
  • Hervat daarna continu borstcompressies zonder beademingen.

Oefening en opleiding:
De versoepeling van de coronamaatregelen heeft ervoor gezorgd dat we sinds 1 juni 2020 weer zijn gestart met onze veiligheidstrainingen. De richtlijnen van het RIVM zijn uiteraard van grote invloed op de manier waarop wij onze trainingen geven. Daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen zodat we weer veilig kunnen trainen. Dit gebeurt op basis van het branche brede protocol (opgesteld door het Rode Kruis, Het Oranje Kruis, NIBHV, NRR en BVBN). Praktijkoefeningen zijn aangepast naar de anderhalvemetersamenleving en de groepsgrootte van de trainingen is aangepast naar de beschikbare ruimte op onze locaties.

Download als PDF: Whitepaper – BHV tijdens een pandemie

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Apenheul zet zich in voor apen en hun leefgebieden over de hele wereld. Binnen de poorten van Apenheul is Medprevent al jaren onze innovatieve partner in het zorgen voor een veilige plek voor dieren, bezoekers en medewerkers. Ze doen wat ze beloven!”

Apenheul