Medprevent, dat werkt gezonder

Week van de RI&E

 

In de aanloop naar de Week van de RI&E (21 t/m 25 juni 2021) haalt onze Hoger Veiligheidskundige Jurjen de Boer wekelijks een aandachtsgebied binnen de RI&E aan. Deze week staan ‘moeilijk waarneembare risico’s’ centraal.

Niet opgemerkt?

Vele risico’s zijn in de praktijk goed waarneembaar en worden bijna vanzelf in de RI&E opgenomen. Denk aan losliggende kabels, een afgekeurde brandblusser of een instabiele magazijnstelling. Er zijn echter veel meer risico’s die niet goed waarneembaar zijn en/of waarvan de gevolgen zich pas na geruime tijd manifesteren. In de praktijk zien we als arbodienst dat deze risico’s dikwijls worden onderschat.

Wat zijn nu die moeilijk waarneembare arbeidsrisico’s?

Dit zijn risico’s die eigenlijk niet direct in te schatten zijn. Denk hierbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid van meer dan 80dB(A), biologische agentia en fysieke belasting. We kunnen ze vaak nog wel signaleren maar niks over de ernst van het risico zeggen. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: handen reinigen met alcoholhoudende desinfectiemiddelen (blootstelling aan gevaarlijke stoffen), het rijden met een heftruck (blootstelling aan meer dan 80dB), werken met dieren (blootstelling aan biologische agentia) of het dragen van dozen met printerpapier (verhoogde fysieke belasting).

In de praktijk wordt bij deze gevaargebieden al snel gegrepen naar persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en gehoorbescherming, of worden hulpmiddelen ingezet zoals een dolly (transportroller). Maar wat dit nu feitelijk bijdraagt aan het verlagen van het risico is niet duidelijk. Hiermee wordt niet voldaan aan de 2 belangrijkste elementen uit de Arbowet: het inventariseren en beoordelen van risico’s (RI&E) en het treffen van maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron (arbeidshygiënische strategie).

Tip: Volg het webinar ‘RI&E… Stof tot nadenken?!’ op dinsdag 22 juni om 10:30 in de week van de RI&E. Tijdens het webinar gaan we dieper in op het herkennen van deze gevaargebieden en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Met praktische tips helpen we u op weg!

 

 

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium