Medprevent, dat werkt gezonder

Medische Keuringen

Neem contact op

Langdurige fysieke en psychische klachten na COVID-19?

Het herstelproces is eerder een marathon dan een sprint!

 

Onlangs was in het nieuws dat bedrijfsartsen het lastig vinden om werknemers met lang bestaande klachten na een COVID-19 infectie goed te adviseren. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) geeft aan dat bedrijfsartsen, door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over langdurige COVID-19 klachten, moeilijk kunnen beoordelen welke behandeling kan helpen. Bij Medprevent denken wij daar iets anders over. Een aanzienlijk deel van de mensen houdt na een besmetting met het virus langdurig last van klachten. Dit wordt ook wel Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC) Infectie genoemd. Deze klachten kunnen enkele weken, maar soms ook meerdere maanden na een infectie met COVID-19 aanhouden.

Wat zijn de klachten die kunnen passen bij PASC?

Mensen met PASC hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van smaak- en reukvermogen, problemen met concentreren of focussen of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop van de tijd.

Wie heeft meer kans op PASC?

Het is onduidelijk wie en waarom deze groep lang klachten houdt na een doorgemaakte COVID-19 infectie. Er lijkt een verband te zijn tussen patiënten met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die de patiënt ervaart in de eerste fase van de besmetting. Mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, een verhoogde Body Mass Index (BMI) of astma hebben of vrouw zijn, lijken vaker langdurig klachten te houden na een besmetting. Maar eigenlijk kan dit gelden voor iedereen. Na een ernstige infectie kunnen patiënten, soms maanden na ontslag uit het ziekenhuis, nog een verminderde longfunctie hebben en zijn er afwijkingen van de longen op röntgenfoto’s of longscans te zien.

Hoe vaak komt PASC voor?

Volgens een eerste schatting van het RIVM heeft 1 op de 5 personen 6 weken na een positieve test nog klachten. Internationaal onderzoek laat bovendien zien, dat ongeveer 10% van de personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, langdurig last van klachten kan houden. Uit een onlangs verschenen onderzoek van het Amsterdam UMC en de GGD blijkt dat 50% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten een half jaar na opname nog altijd hinder van de besmetting ondervind. Uit de actuele cijfers van het NICE blijkt dat er ongeveer 70.000 patiënten opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis ten gevolge van COVID-19. In mei 2021 zijn er ongeveer 1,7 miljoen bevestigde besmettingen met COVID-19 geregistreerd.

Impact van post COVID-19 klachten op het leven

Het doormaken van een COVID-19 infectie kan een grote impact hebben op het fysiek, psychisch en cognitief functioneren. Ondanks dat er nog onduidelijkheid bestaat over dit nieuwe ziektebeeld, is al wel duidelijk dat het forse en langdurige gevolgen kan hebben voor activiteiten van het dagelijks leven, hobby’s, sport en werk. Daarom is het van belang dat ex Covid-19 patiënten goede informatie en adviezen krijgen zodat er optimaal gewerkt kan worden aan een betere belastbaarheid en inzetbaarheid.

Leefstijlfactoren

Het op peil houden van een gezonde leefstijl is essentieel voor een goede gezondheid en kwaliteit van leven. Er is aangetoond dat mensen die fit en goed op gewicht zijn een minder grote kans hebben om COVID-19 te krijgen, en als ze het toch krijgen er vaak minder last van hebben. Leefstijl is opgebouwd uit meerdere factoren. Deze factoren worden ook wel de BRAVO factoren genoemd. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning en slaap. Helaas zijn in Nederland veel mensen te dik, is er te weinig lichamelijke activiteit, wordt er teveel gezeten (“Zitten is het nieuwe roken”) , niet gezond gegeten, teveel gerookt en is er vaak te weinig tijd voor slaap en ontspanning.

Verzuim na COVID-19

Het begeleiden van verzuim, na COVID-19, vereist vooralsnog een pragmatische aanpak, aangezien het in algemene zin nog ontbreekt aan uitgebreide, op onderzoek en ervaring gebaseerde richtlijnen (waarbij vermeld moet worden dat op het vlak van de bedrijfsgeneeskunde, fysiotherapie, diëtiek en ergotherapie inmiddels voorlopige leidraden zijn ontwikkeld, om professionals in de diverse disciplines in hun werk te ondersteunen). Diverse elementen moeten daarbij in ogenschouw worden genomen, om werkgever en werknemer zo efficiënt mogelijk in dit proces te kunnen begeleiden.

Behandeling

Het merendeel van de post COVID-19 patiënten lijkt op dit moment binnen 4 – 6 weken grotendeels te herstellen van hun klachten. Bij hen is een geleidelijke opbouw van activiteiten, gebaseerd op de eigen ervaring van belastbaarheid, afdoende.
Voor het restant is optimale ondersteuning een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Arbo-sector, aangezien advies omtrent behandeling en doorverwijzing naar fysiotherapeuten, diëtisten, ergonomen en de diverse professionals in de geestelijke gezondheidszorg door drukte in de reguliere (behandelende) gezondheidszorg momenteel nog wel eens over het hoofd kan worden gezien. Daarbij is het van belang om goed te inventariseren wat het herstelverloop daadwerkelijk belemmert. Vaak is er sprake van multidisciplinaire problematiek, waarbij naast de impact op de conditie en het vertrouwen in eigen lichaam, de belasting van het niet kunnen hervatten van het dagelijks leven, zowel op het vlak van werk als in de privésfeer, meespeelt.

Belemmeringen in de re-integratie

Re-integratie wordt onder de huidige omstandigheden op meerdere fronten belemmerd. Ten eerste is er sprake van een toename van de wachtlijsten, zowel in de geestelijke gezondheidszorg als ook in de fysiotherapie. Dit maakt het optimaal werken aan herstel in sommige situaties onhaalbaar. Hiernaast heeft de drukte in de reguliere gezondheidszorg ook impact op de mensen, die op wachtlijsten staan voor gezondheidsproblematiek niet gerelateerd aan COVID-19.

Ten tweede wordt re-integratie bemoeilijkt door de huidige aanpassingen in werkzaamheden welke voortkomen uit de thans nog steeds gehanteerde RIVM maatregelen. Wanneer werken vanuit huis het lopende advies is, of wanneer de werkplek momenteel nog niet open is door restricties, is het geleidelijk opbouwen in uren en eigen werkzaamheden deels niet mogelijk.

Hoe kan Medprevent u verder helpen als u COVID-19 heeft gehad?

In de praktijk horen we regelmatig dat mensen onzeker zijn geworden van hun lichaam na een doorgemaakte COVID-19 infectie. Dit kan te maken hebben met het slopende effect van het virus op het lichaam. Maar ook doordat er sprake was van bedlegerigheid of lange tijd geen fysieke activiteiten, waardoor de conditie en belastbaarheid van het lichaam fors is gedaald. Medprevent biedt de mogelijkheid om een post COVID-19 medische check up te doen. Dit wordt o.a. al gedaan bij mensen die werkzaam zijn in een beroep met fysieke belasting met bijvoorbeeld het dragen van ademlucht, maar deze check up is toegankelijk voor iedereen.

De post COVID-19 medische check up van Medprevent

Bij deze check up wordt in een gesprek met een arts het ontstaan en beloop van de COVID-19 infectie doorgenomen. Er wordt geluisterd naar het hart en de longen. De longfunctie wordt uitgebreid getest om te zien of de COVID-19 infectie schade heeft aangebracht aan de longen. Verder wordt een sub maximale inspanningstest gedaan om een indruk te krijgen van uw conditie en fitheid. Voor en na de conditietest wordt een meting gedaan van het zuurstofgehalte in het bloed (saturatiemeting). Op deze manier kan een goede indruk worden verkregen van de fitheid, longfunctie, conditie en zuurstofgehalte van het bloed, voor en na inspanning.

Dit is voor veel mensen een eerste stap om weer vertrouwen te krijgen in het lichaam. Bent u geïnteresseerd in een post COVID-19 medische check up, bel (0513-466217) of mail (keuringen@medprevent.nl) ons voor meer informatie.

Drs. Maarten Spaanenburg, bedrijfsarts i.o. Medprevent

Dr. Steef Bredeweg, sportarts Medprevent

 

 

"Onze medewerkers ervaren de op maat gesneden, incompany BHV trainingen als zeer prettig en leerzaam. De jaarlijkse medische keuringen worden op professionele wijze uitgevoerd en zijn gericht op de voor ons relevante aspecten."

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde