Medprevent, dat werkt gezonder!

Preventief Medisch Onderzoek

Werkgevers zien steeds meer het belang in van gezond en fit personeel. Om deze reden wordt er ook vaker een Preventief Medische Onderzoek (PMO) aangeboden aan werknemers. Dit onderzoek moet gericht zijn op het voorkomen of beperken van de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt.

“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Een PMO is een goede methode om de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen. Werknemers mogen vervolgens zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de aangeboden PMO, tenzij dit binnen de branche verplicht is. In de uitgebreide rapportage die de deelnemers ontvangen, staan adviezen ter behoud of verbetering van de gezondheid. De werkgever kan een overzicht van de resultaten ontvangen maar deze resultaten zullen niet persoonlijk te herleiden zijn wegens de privacy van de werknemer.

Het in dienst hebben van gezonde medewerkers is van groot belang voor de productiviteit van uw werknemers. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen! Met een PMO worden gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. Hierbij kunt u denken aan individuele risico’s als een verhoogd cholesterolgehalte of een hoge bloeddruk. Maar ook risico’s voor groepen medewerkers, zoals belastende werkzaamheden voor rug en gewrichten. De inhoud van de PMO kan vastgesteld worden aan de hand van de eisen die gesteld worden in de RI&E of de risico’s de medewerkers op de werkplek lopen. De resultaten van de onderzoeken worden uitgebreid in een persoonlijk keuringsrapport aan de werknemers verzonden. Hierin staan gerichte adviezen om de gezondheid te verbeteren of te behouden. De werkgever kan een overzicht ontvangen van de resultaten van de onderzoeken. Deze resultaten zijn niet persoonlijk te herleiden tot een van uw medewerkers wegens de privacy van de medewerker. Wel krijgt u, indien van toepassing, adviezen om de gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Een groepsrapportage is mogelijk vanaf 15 deelnemers.

Een PMO kan leiden tot gezondere werknemers, minder verzuim en minder instroom in de WIA. Een PMO kan zo tot grote kostenbesparingen leiden en is niet alleen bedoeld voor de individuele werkende mens, maar kan uw organisatie ook een beeld geven van de gezondheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). Zo kunnen er zo nodig voor bepaalde groepen speciale activiteiten worden ontwikkelt. Een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid van uw werknemers in de toekomst. Een PMO is immers een momentopname en heeft niet zozeer een voorspellende waarde, maar meer een signalerende waarde voor gezondheids – en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties op het gebied van werk en gezondheid.

Bij Medprevent kunt u vanaf slechts € 75,- per persoon een PMO ondergaan!


Locaties waar het PMO kan plaatsvinden

Wij hebben locaties in:

  • Lippenhuizen
  • Leek
  • Zwolle
  • Assen
  • Naaldwijk

Wilt u het PMO liever op uw eigen locatie uitvoeren? Wij komen ook bij u op locatie.
Voor meer informatie of het inplannen van een PMO kunt u contact met ons opnemen via 0513-466217, via keuringen@medprevent.nl of vul ons contactformulier in.


Aanvragen Preventief Medisch Onderzoek

Wilt u een keuring bij ons inplannen? Vul hieronder uw gegevens in en we nemen op werkdagen binnen 24u contact met u op voor een afspraak.

"Doordat Medprevent een totaalaanbieder is op het gebied van veiligheid en gezondheid, ze korte lijnen hebben en de mogelijkheid bestaat tot maatwerk, kunnen wij op een efficiënte en effectieve wijze invulling geven aan ons Arbobeleid. Verschillende onderdelen kunnen we naadloos op elkaar aan laten sluiten. Een geconstateerd risico uit de RI&E, kunnen we bijvoorbeeld terug laten komen in de BHV-oefeningen.”

Poeisz supermarkten