Medprevent, dat werkt gezonder

Duiktechnieken en duiktabellen

Herziene NDC-tabellen zijn nu beschikbaar: DCD decompressie tabellen 2015

Decompressie tabellen mogen nooit worden beschouwd als “absoluut onherroepelijk”, maar moeten regelmatig met behulp van verzamelde data worden beoordeeld. Dit spoorde DadCoDat na meer dan 25 jaar aan om een ​​herziening van deze tabellen te produceren, zodat de duikindustrie kan blijven werken met betrouwbare standaard tabellen, volgens de huidige en actuele maatstaaf. Publicatie van deze herziene tabellen heeft in nauwe samenwerking tussen DadCoDat en Medprevent / DMAS plaatsgevonden.

De huidige NDC decompressie tabellen zijn een bekend fenomeen in de Nederlandse duikindustrie. Prof. Dr. W. Sterk  ontwikkelde in 1975 het huidige computer model. Deze zijn gebruikt bij diverse grote projecten, zoals bij de bouw van de Oosterscheldekering (1977-1986) en in het offshore duiken. Divers verzamelde data hebben in de loop der jaren het model verfijnd en is bewezen dat het betrouwbare tabellen tot stand brengt.

Prof. Dr. W. Sterk en Dr. M.P.C. van der Huls, beiden ervaren duikmedische experts, hebben met de huidige inzichten de tabellen en aanbevelingen geactualiseerd. De veiligheid van de duiker is voor de ontwikkeling van deze DCD / herziene NDC tabellen het allerbelangrijkste gebleven.

Duiktechniek en duiktabellen

Er zijn vele mogelijkheden om onder water of onder verhoogde druk te werken. Bounce diving, saturatie duiken, heliox, trimix, lucht, nitrox, nitrox saturatie, helioxsaturatie, trimixsaturatie, in water deco, oppervlakte deco, deco met of zonder zuurstof, droge bel, natte bel etc. De mogelijkheden zijn schier oneindig,  en welke duiktabellen moeten/mogen dan gebruikt worden (er zijn ook vele wettelijke eisen). Prof. Sterk is de grondlegger van de NDC tabellen die sinds 1988 op grote schaal gebruikt worden door de Nederlandse duikindustrie. Daarnaast heeft Prof. Sterk veel ervaring opgedaan met het berekenen van specifieke tabellen voor diverse opdrachtgevers en voor diverse projecten. Te denken valt o.a. aan:

  • trimix bounce diving bij grote caissonprojecten te Japan.
  • duiken op hoogte in Zwitserland en Japan.
  • trimix saturatie duiken bij het Westerschelde tunnelproject.

Daarnaast is er niet alleen kennis van het NDC computermodel (ontwikkeld door Prof. Sterk), maar ook kennis van diverse andere tabellen, die wereldwijd in gebruik zijn. De voor- en nadelen van deze tabellen zijn ons meestal bekend, maar kunnen door ons ook nader geanalyseerd worden om te zien of ze voor een bepaald project geschikt zijn. DMAS kan u helpen om voor bepaalde duik-/hyperbare werkzaamheden de meest efficiënte duikmethode en de meest  geschikte decompressietabellen te bepalen. In overleg met u en uw medewerkers kan een goede duikmethode worden gekozen voor een bepaald project. Soms kan het verstandig zijn, om specifieke duiktabellen te berekenen voor een op handen zijnd project.

Wij gaan graag met u in overleg om te bezien welke weg moet worden bewandeld, om voor uw bedrijf en uw duikers een veilige en efficiënte manier te vinden.

Kosten
Wij hanteren concurrerende tarieven voor deze duikmedische begeleiding. Wij gaan graag met u in gesprek om vooraf een kostencalculatie te maken, en vooral ook te bezien hoe u voor een bepaald project geld kunt besparen met een efficiënte, erkende duikmethode en –tabel.

Nadere informatie
U kunt nadere informatie inwinnen bij Medprevent (0513-466219) of bij de heren Sterk (06-20139106) of Hoitinga  (06-53408911). U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar dmas@medprevent.nl of w.sterk@dadcodat.nl

“Een flexibele en toegankelijke manier van werken; zo kennen wij Medprevent. Dankzij deze houding kunnen wij samen maatwerk bieden, altijd optimaal aangepast aan de wensen van de klant en de beschikbare locaties. De trainers hebben veel praktijkervaring en dat merk je tijdens de lessen. Minder zichtbaar, maar heel belangrijk bij een langdurige samenwerking, is het administratieve proces dat zich achter de schermen afspeelt. Ook dit is goed geregeld, waardoor we met elkaar de kwaliteit hoog kunnen houden. Medprevent is een samenwerkingspartner waarop we kunnen bouwen!”

Zadkine Veiligheidsacademie