Medprevent, dat werkt gezonder

Duikmedische begeleiding

Wanneer u duikwerkzaamheden verricht, moet een duikerarts die bevoegd is tot het behandelen van duikerziekten, telefonisch bereikbaar zijn voor de supervisor en de leden van de duikploeg. De heren Sterk en Hoitinga verrichten deze diensten voor vele duikbedrijven in Nederland en daarbuiten al vele tientallen jaren. Hoewel duikongevallen gelukkig niet frequent meer voorkomen, is het gevaar continu aanwezig, en moet er in geval van klachten in relatie tot een duik, snel gehandeld worden. Een snelle behandeling is van levensbelang, en een goed contact met een superviserende duikerarts om de klachten, het beloop en de behandeling op juiste waarde te schatten is daarbij onmisbaar.

De heren Sterk en Hoitinga nemen al vele jaren voor elkaar waar, en zijn gewend om via telefonisch contact hulp te bieden bij duikongevallen. Ze kennen de omstandigheden waaronder duikers of hyperbare werkers moeten opereren, en hebben tevens vele jaren ervaring opgedaan met hyperbare behandeling op zee/op locatie, en hands on bij het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (met vestigingen te Rotterdam, Arnhem, Waalwijk en Hoogeveen). Ook nabehandeling van klachten na een duikongeval is hun metier. Daarnaast hebben beide artsen ook ervaring met buitenlandse protocollen, wat van belang is om duikers ook in verre oorden met soms afwijkende wetgeving goed te kunnen bijstaan.

Kosten
Wij hanteren concurrerende tarieven voor duikmedische begeleiding en 24/7 standby voor uw duikers. Laat u informeren over de mogelijkheden om deze standby functie van ervaren duikerartsen voor uw bedrijf te organiseren, zodat u altijd en overal voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot eerste hulp bij klachten na duiken/duikongevallen/duikerziekten.

Nadere informatie
U kunt nadere informatie inwinnen bij Medprevent (0513-466219) of bij de heren Sterk (06-20139106) of Hoitinga (06-53408911). U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar dmas@medprevent.nl of w.sterk@dadcodat.nl.

“Rentex is zeer tevreden over de op maat gemaakte dienstverlening en de goede samenwerking met de bedrijfsarts en het arboteam van Medprevent.”

Rentex