Medprevent, dat werkt gezonder

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

UPDATE 14-10-2020: Tijdens de persconferentie d.d. 13 oktober 2020 is er vanuit de overheid een gedeeltelijke lockdown afgekondigd om de verdere verspreiding van het Covid virus zoveel mogelijk te voorkomen. De gedeeltelijke lockdown betekent concreet een aantal verscherpte maatregelen, die invloed hebben op de dienstverlening van Medprevent. De exponentiële groei van het aantal besmettingen en de maatschappelijke impact daarvan baart zorgen. Medprevent vindt dat eenieder daarin ook zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Medprevent heeft daarom besloten haar dienstverlening op een aantal punten te wijzigen. Hieronder volgt nadere toelichting.

Maatregelen, protocollen en beleid per afdeling

BHV & Veiligheid

De BHV en veiligheidstrainingen hebben wij zodanig ingericht dat deze op een veilige en verantwoorde manier, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid/het RIVM, plaats kunnen vinden. Ook met de huidige verscherpte maatregelen kunnen onze trainingen doorgaan.

Echter, voor de cursussen open inschrijving maakt Medprevent gebruik van veel locaties die onder de horeca vallen. Horecagelegenheden zijn verplicht de komende vier weken de deuren te sluiten. Daarnaast acht Medprevent het ook vanuit maatschappelijk oogpunt van belang zoveel mogelijk bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het Covid virus, waardoor hopelijk een complete lockdown over twee weken kan worden afgewend.

Medprevent heeft daarom besloten in ieder geval van 15 tot en met 23 oktober alle cursussen open inschrijving te annuleren. Vanaf 26 oktober zullen de cursussen open inschrijving zoveel mogelijk weer gewoon plaatsvinden. Met de huidige verscherpte maatregelen kunnen en mogen onze cursussen wel plaatsvinden. We blijven echter afhankelijk van mogelijke wijzigingen in regelgeving of eventuele wijzigingen in plaatselijke noodverordeningen m.b.t. onze locaties, waardoor de situatie per gebied kan verschillen. Op een aantal locaties kunnen we op dit moment niet terecht, hier wordt zoveel mogelijk gekeken naar alternatieven. De incompany cursussen blijven gewoon doorgaan. Zie voor de door ons getroffen maatregelen en protocollen ten aanzien van de cursussen die doorgaan hier.

RI&E en advisering

De risico-inventarisatie & evaluatie en advisering activiteiten gaan gewoon door. Onze adviseurs voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Indien wenselijk of noodzakelijk kan tijdens het bezoek door onze adviseur een mond-neusmasker gedragen worden. Het bezoek zal daarnaast zo kort mogelijk gehouden worden. Men is niet langer op de werkvloer aanwezig dan strikt noodzakelijk. Ook het contact met medewerkers is beperkt en zal in principe niet plaatsvinden. Hiervoor wordt een anonieme vragenlijst uitgezet. Er zal uitsluitend met enkele functionarissen gesproken worden ten aanzien van het beleidsgesprek. Bekijk hier de verdere maatregelen die we hebben getroffen.

De RI&E is een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering en het arbobeleid, juist in deze tijden. Tijdens de RI&E worden namelijk ook de door de organisatie getroffen beheersmaatregelen op het gebied van voorkomen besmetting COVID-19 meegenomen en beoordeeld. Medprevent adviseert met het oog op preventie dan ook de RI&E door te laten gaan.

Medische keuringen

Onze medische keuringen gaan gewoon door. Onze artsen en assistentes voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Medprevent volgt de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) nauwgezet op. Deze instanties hebben aangegeven dat er veilig gewerkt kan worden als de maatregelen van het RIVM nageleefd worden. Dit betekent dat we klanten screenen op hun gezondheid, anderhalve meter afstand houden, klanten dringend adviseren mond-neusmaskers te dragen gedurende de gehele keuring of PMO, hygiënemaatregelen treffen en we ventileren waar mogelijk. Raadpleeg deze pagina voor de verdere maatregelen die we hebben getroffen ten aanzien van de medische keuringen.

Verzuim

Tijdens de persconferentie is wederom benadrukt thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Daarnaast moet het streven zijn reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Medprevent acht het daarom raadzaam met ingang van 15 oktober aanstaande tot en met 11 november aanstaande alle verzuimspreekuren in beginsel telefonisch plaats te laten vinden. Onze klanten en hun medewerkers worden hierover verder geïnformeerd. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Medprevent is een betrouwbare partner in onze aanpak voor gezond en veilig werk”