Medprevent, dat werkt gezonder

Maatregelen i.v.m. het coronavirus

UPDATE 24-02-2021: Tijdens de persconferentie op 23 februari 2021 is er door de overheid aangekondigd om de huidige lockdown te verlengen tot en met 15 maart 2021. De lockdown betekent concreet een aantal verscherpte maatregelen, die invloed hebben op de dienstverlening van Medprevent. Wij hebben daarom besloten de dienstverlening op een aantal punten te wijzigen. Hieronder volgt nadere toelichting.

Maatregelen, protocollen en beleid per afdeling

BHV & Veiligheid

Door de verlenging van de lockdown hebben we helaas moeten besluiten om de BHV cursussen open inschrijving tot en met 15 maart 2021 te annuleren. Uiteraard hopen we vanaf 16 maart weer de BHV cursussen op onze locaties te kunnen verzorgen. Hier vindt u ons meest actuele aanbod!

Incompany trainingen kunnen op dit moment doorgaan, wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden voor een bedrijf. 

Voor meer informatie over actuele protocollen en getroffen voorzorgsmaatregelen verwijzen we u naar onze speciale pagina Corona BHV.

LET OP: Op onze locaties geldt een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes. Hier dient u zelf voor te zorgen. Wij adviseren u daarom altijd een mondkapje mee te nemen naar de BHV cursus. 

RI&E en advisering

De risico-inventarisatie & evaluatie en advisering activiteiten gaan gewoon door. Onze adviseurs voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Het bezoek zal zo kort mogelijk gehouden worden. Men is niet langer op de werkvloer aanwezig dan strikt noodzakelijk. Ook het contact met medewerkers is beperkt en zal in principe niet plaatsvinden. Hiervoor wordt een anonieme vragenlijst uitgezet. Er zal uitsluitend met enkele functionarissen gesproken worden ten aanzien van het beleidsgesprek. Bekijk hier de verdere maatregelen die we hebben getroffen.

De RI&E is een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering en het arbobeleid, juist in deze tijden. Tijdens de RI&E worden namelijk ook de door de organisatie getroffen beheersmaatregelen op het gebied van voorkomen besmetting COVID-19 meegenomen en beoordeeld. Medprevent adviseert met het oog op preventie dan ook de RI&E door te laten gaan.

Medische keuringen

Onze medische keuringen gaan gewoon door aangezien deze dienstverlening valt onder de medische contactberoepen. Onze artsen en assistentes voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Medprevent volgt de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) nauwgezet op. Deze instanties hebben aangegeven dat er veilig gewerkt kan worden als de maatregelen van het RIVM nageleefd worden. Dit betekent dat we klanten screenen op hun gezondheid, anderhalve meter afstand houden, klanten dringend adviseren mond-neusmaskers te dragen gedurende de gehele keuring of PMO, hygiënemaatregelen treffen en we ventileren waar mogelijk. Raadpleeg deze pagina voor de verdere maatregelen die we hebben getroffen ten aanzien van de medische keuringen.

Verzuim

Tijdens de toespraak is wederom benadrukt thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Daarnaast moet het streven zijn reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Medprevent acht het daarom raadzaam om de verzuimspreekuren waar mogelijk zoveel mogelijk telefonisch plaats te laten vinden. Op deze pagina vindt u meer informatie.

"Onze medewerkers ervaren de op maat gesneden, incompany BHV trainingen als zeer prettig en leerzaam. De jaarlijkse medische keuringen worden op professionele wijze uitgevoerd en zijn gericht op de voor ons relevante aspecten."

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde