Medprevent, dat werkt gezonder!

Column Provocatief coachen

Het voeren van verzuimgesprekken is maatwerk. Voor een positieve uitkomst van een verzuimgesprek kunnen verschillende gesprekstechnieken worden ingezet. Onlangs hebben de verzuimcoaches en bedrijfsartsen van arbodienst Medprevent kennisgemaakt met provocatief coachen en het toepassen ervan in verzuimgesprekken. Naast gesprekstechnieken als motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en socratisch motiveren, kan provocatief coachen een uitkomst zijn bij het voorkomen en/of terugdringen van verzuim binnen de organisatie.

Grondlegger van het provocatief coachen in Nederland, psycholoog Jeffrey Wijnberg, heeft onderstaande column geschreven over het toepassen van de provocatieve stijl bij het voeren van verzuimgesprekken.

Groningen, 14 februari 2022.   

‘Pluim voor verzuim’

Wie zijn werk verzuimt, zal gelijk opvallen; en dan niet altijd in positieve zin. Nee, wie verzuimt heeft een probleem. Welk probleem, daar moet de leidinggevende achter zien te komen. Middels verzuimgesprekken wordt dan – meestal op een voorzichtige en invoelende manier – geprobeerd te achterhalen waarom de werknemer niet op zijn of haar werk verschijnt. Is er sprake van ziekte, psychisch lijden, weerzin tegen het werk, ruzie op de werkvloer of wellicht een verborgen agenda om ergens anders een betere baan te vinden?

Wat de reden ook moge zijn, de verzuimende werknemer zal niet echt enthousiast zijn om dergelijke verzuimgesprekken te voeren en het al snel als te indringend en bemoeizuchtig ervaren. Om die reden kan het een goed idee zijn om een verzuimgesprek op provocatieve wijze aan te pakken. Dat betekent: een gesprek vol humor, uitdaging en goed contact. Een belangrijk principe van de provocatieve stijl is het gedrag van de (verzuimende) werknemer een positieve intentie toe te kennen, oftewel: verzuimen is prima, dat doe je niet zomaar.

Een provocatief verzuimgesprek zou als volgt kunnen verlopen (LG=werkgever/WN=werknemer):

LG: Jouw afwezigheid is niet onopgemerkt gebleven, daar zal je zo wel je redenen voor hebben en daar ben ik heel benieuwd naar.

WN: Nou ja, ik ben anders toch wel plichtsgetrouw of niet dan?

LG: Jazeker, de organisatie kan op jou rekenen en juist daarom ben jij de persoon bij uitstek die iets heel belangrijks heeft als je er niet bent.

WN: Tja, mijn vrouw is wat ziekelijk en ik wil haar ook kunnen bijstaan. Ze heeft mij nu meer nodig dan ooit.

LG: Kijk, dat bedoel ik nou: verzuimen met als doel om er te zijn voor jouw vrouw, hoe mooi is dat! De maatschappij zou meer mensen moeten hebben als jij: mensen die niet als razende workaholics het thuisfront volledig in de steek laten. Ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben en ook jij moet daar trots op zijn. Ik zal een bos bloemen regelen namens onze organisatie, als extraatje voor jullie thuis, om de boel wat kleur te geven.

WN: Ach, nu voel ik mij meteen bezwaard.

LG: Hoezo?

WN: Dat ik dit niet eerder heb gemeld. Ik dacht dat het niet zo zou opvallen.

LG: Nou, als je er bent is het belangrijk en als je er niet bent is het voor ons ook belangrijk, maar ik dacht dat je dat wel wist, of niet?

WN: Nou ja, nu in ieder geval wel.

LG: Wat is jouw voorstel voor de gemiste dagen en eventueel de dagen dat je nog wilt verzuimen?

WN: Mag ik daar nog over nadenken?

LG: Prima.

Of de werknemer nu bij de bedrijfsarts, de verzuimcoach of zijn of haar leidinggevende moet verschijnen, hij of zij zal een dergelijk gesprek toch met de nodige spanning tegemoet zien. Dit is vaak uit angst dat hij of zij niet serieus genomen zal worden. De bedrijfsartsen en verzuimcoaches van arbodienst Medprevent kunnen je als leidinggevende ondersteunen en coachen bij het op provocatieve wijze voeren van (frequent) verzuimgesprekken. De provocatieve aanpak zorgt er per direct voor dat de werknemer zal ervaren dat hij wel serieus genomen wordt en uiteindelijk – op een ontspannen manier – zijn beweegredenen vertelt.

Jeffrey Wijnberg, gezondheids- en provocatief psycholoog

 

Afgelopen jaar coachte Jeffrey een aantal van onze collega’s bij het toepassen van de provocatieve aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden. Jeffrey motiveerde onze bedrijfsartsen en verzuimcoaches verzuimgesprekken vaker op provocatieve wijze te voeren en eveneens leidinggevenden hierin te stimuleren.

Voelt u(w) (organisatie) ook voor het toepassen van de provocatieve stijl, neem dan contact met ons op! Jeffrey organiseert geregeld trainingen voor verzuimcoaches en leidinggevenden. Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer lezen over provocatief coachen? Kijk dan op de website van Jeffrey Wijnberg:  https://www.psycholoogwijnberg.nl/provocatieve-psychologie/.

 

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Wij zijn al jaren erg te spreken over de samenwerking met Medprevent. De trainingen worden door het gehele land erg enthousiast ontvangen door onze collega’s.”

Fletcher hotels