Medprevent, dat werkt gezonder

Medische Keuringen

Neem contact op

Bodemsaneringskeuring A+B bij Medprevent

Om te mogen werken in of met verontreinigde grond of water is vaak een medische keuring vereist. Beoordeeld moet worden of een persoon het werk fysiek veilig en verantwoord aan kan. Ook wordt bij de bodemsaneringskeuring A+B de functies van meerdere organen onderzocht. De CROW 400 onderscheidt 3 soorten keuringen (type A, B en C).

Bodemsaneringkeuring type A

Voor werken in of bij verontreinigde grond of grondwater. Vaak is er niet direct contact met  verontreinigde stoffen en is het niet altijd nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Bodemsaneringskeuring type B

Voor werken met adembescherming maar zonder ademlucht. Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht ingeademd nadat deze is schoongemaakt met een filter. De gebruiker ademt dus gefilterde omgevingslucht in. Bijvoorbeeld stofmaskers, filtermaskers, filterbussen.

De bodemsaneringskeuring A+B bestaat uit:

  • Een anamnese;
  • Bloeddrukmeting, audiogram, visustest (gezichtsvelden, kleurenzien);
  • Urine- en bloedonderzoek;
  • Biometrie (lichaamsgewicht, lengte en body mass index (BMI);
  • Longfunctieonderzoek, rust-elektrocardiogram (ECG);
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek.
    Verder wordt, op basis van een vragenlijst, uw werkvermogen bepaald.

De arts bespreekt alle resultaten directe in aansluiting van de onderzoeken. De duur van deze keuring is ongeveer 1 – 1,5 uur. De bodemsaneringskeuring A+B is normaal gesproken 1 jaar geldig. De kosten voor een bodemsanering keuring zonder perslucht zijn € 220,00 (genoemde prijzen zijn exclusief BTW).

Medische keuring bij Medprevent

Bij Medprevent worden op meerdere locaties (Joure, Naaldwijk, Leek, Zwolle en Assen) de medische keuringen en PMO’s uitgevoerd. Verder is het, bij grote aantallen, mogelijk om de medische keuringen of PMO’s op locatie bij u uit te voeren. Neem hiervoor contact met ons op. Medprevent is een ISO gecertificeerde Arbodienst waar bedrijfsartsen, sportartsen en keuringsartsen werken.

Aanvraag Keuring

Wilt u een keuring bij ons inplannen? Vul hieronder uw gegevens in en we nemen op werkdagen binnen 24u contact met u op voor een afspraak.

“Apenheul zet zich in voor apen en hun leefgebieden over de hele wereld. Binnen de poorten van Apenheul is Medprevent al jaren onze innovatieve partner in het zorgen voor een veilige plek voor dieren, bezoekers en medewerkers. Ze doen wat ze beloven!”

Apenheul