Medprevent, dat werkt gezonder!

BHV & Veiligheidscursussen kunnen doorgaan

Gedeeltelijke lockdown: BHV & Veiligheidstrainingen kunnen doorgaan.

Vanwege de aanhoudende druk op de reguliere zorg zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Dit doet de overheid door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken. Met deze tijdelijke verzwaring verandert voor onze branche op dit moment niets. BHV- en andere veiligheidstrainingen kunnen en mogen corona-proof doorgaan.

Werkgevers blijven verplicht, ook nu, om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben. Binnen de landelijke maatregelen en in de diverse noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s in Nederland zijn namelijk uitzonderingen opgenomen. Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, voor zover hun aanwezigheid in het gebouw beperkt blijft tot ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte, mogen doorgaan. Onder continuering van de werkzaamheden worden o.a. activiteiten verstaan die te maken hebben met de vakbekwaamheid van professionals. Tevens vallen hier activiteiten onder die voor professionals nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak- en beroepsonderwijs. Denk daarbij aan bijscholing van BOA’s, theorie rijbewijs, BHV, medisch personeel, essentiële beroepen (en dan essentiële cursussen waar geen alternatief voor is) etc.

De BHV & Veiligheidstrainingen hebben wij zodanig ingericht dat deze op een veilige en verantwoorde manier, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid/het RIVM, plaats kunnen vinden. Ook met de huidige verscherpte maatregelen kunnen onze trainingen dus doorgaan. Wel is aangekondigd dat er mogelijk regionaal aanvullende maatregelen worden opgelegd. Uiteraard houden we dit in de gaten en blijven we afhankelijk van mogelijke wijzigingen in regelgeving of eventuele wijzigingen in plaatselijke noodverordeningen m.b.t. onze locaties, waardoor de situatie per gebied kan verschillen.

Zie voor de door ons getroffen maatregelen en protocollen ten aanzien van de cursussen die doorgaan hier.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium