Medprevent, dat werkt gezonder!

Arbowet en handhaving ISZW

Arbowet en handhaving ISZW

Elke werkgever is op grond van arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht binnen zijn organisatie een gedegen arbobeleid te voeren, gericht op het organiseren van een zo veilig en gezond mogelijk werkklimaat. Verplichtingen die daarbij horen op grond van de Arbowet zijn het opstellen en laten toetsen van een RI&E, het aanwezig zijn van voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners en een preventiemedewerker, het aanbieden van een preventief medisch onderzoek en het sluiten van een basiscontract met een gecertificeerde arbodienstverlener of bedrijfsarts. Laatstgenoemd basiscontract kan alleen betrekking hebben op de verzuimbegeleiding (maatwerk); de werkgever dient zich dan goed te realiseren dat hij/zij ook verplicht is deskundige bijstand te organiseren en dit schriftelijk vast te leggen bij het laten toetsen van de RI&E, het preventief medisch onderzoek en contact met de preventiemedewerker. Indien de werkgever tezamen met de arbodienst of bedrijfsarts alle voornoemde taken organiseert en schriftelijk vastlegt, is sprake van de zogenoemde vangnetregeling.

Slechts 33 procent van alle bedrijven in Nederland voldoen aan alle voornoemde verplichtingen uit de Arbowet. Dit terwijl de kernverplichtingen door elk bedrijf zouden moeten worden nageleefd, ongeacht omvang. Het is een van de redenen waarom de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) de komende jaren meer in gaat zetten op naleven van deze verplichtingen en handhaving. Het niet naleven van voornoemde kernverplichtingen kan tot aanzienlijke boete’s leiden voor werkgevers. Het niet aanwezig zijn van een actuele RI&E leidt zelfs direct tot een boete, zonder voorafgaande waarschuwing.

Begin het jaar 2020 derhalve goed en zorg binnen uw organisatie voor een goed arbobeleid dat voldoet aan de wet! De veiligheid en gezondheid van werknemers verdient binnen elk bedrijf aandacht. Medprevent kan als gecertificeerde arbodienst u adviseren over en bijstand verlenen bij het voldoen aan de kernverplichtingen die de Arbowet aan u als werkgever stelt. Wij bieden bedrijfshulpverlening- en veiligheidstrainingen, kunnen u helpen bij het opstellen en laten toetsen van een RI&E, hebben (bedrijfs)artsen en verzuimcoaches in dienst die u bijstaan in het organiseren van de verzuimbegeleiding en bieden een verscheidenheid aan beroeps- en medische keuringen, waaronder het PMO.

Wilt u meer informatie kijkt u op www.medprevent.nl. Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek met een van onze deskundigen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@medprevent.nl. Wilt u meer informatie over de kernverplichtingen, de Arbeidsomstandighedenwet en handhaving door de ISZW, lees dan ons kennisdocument Kernverplichtingen Arbowet.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Apenheul zet zich in voor apen en hun leefgebieden over de hele wereld. Binnen de poorten van Apenheul is Medprevent al jaren onze innovatieve partner in het zorgen voor een veilige plek voor dieren, bezoekers en medewerkers. Ze doen wat ze beloven!”

Apenheul