Medprevent, dat werkt gezonder!

Arboregels onvoldoende nageleefd

Het aantal bedrijven dat aan de belangrijke arboregels voldoet is veel lager dan het aantal bedrijven dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een lichte positieve ontwikkeling te zien. Een derde van de bedrijven heeft in 2018 een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In 2016 lag dat percentage nog op 27%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’, uitgevoerd door de Inspectie SZW.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers aan het woord: “Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ‘s ochtends naar het werk gaat, moet ‘s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen.”

Het goed vormgeven van een arbobeleid begint bij het opstellen van een RI&E. Dit bevat een overzicht van de risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met een RI&E kunnen de gevaren aangepakt worden om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tot een minimum te beperken. In 2018 had 49% van de bedrijven een RI&E ten opzichte van 45% in 2016. Doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arboverplichtingen dan kleine bedrijven, werkt ruim 80% van de werknemers bij een bedrijf met een RI&E. Als een RI&E bij een bedrijf ontbreekt dan kan de Inspectie SZW direct boetes opleggen.

In het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ is er gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor, namelijk bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouw en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid en kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst in de landbouw.

Om risico’s tot een minimum te beperken kunnen, en moeten er soms, maatregelen worden genomen om werknemers te beschermen. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen.

Voor meer informatie en het hele rapport: de website van de Inspectie SZW.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

"Doordat Medprevent een totaalaanbieder is op het gebied van veiligheid en gezondheid, ze korte lijnen hebben en de mogelijkheid bestaat tot maatwerk, kunnen wij op een efficiënte en effectieve wijze invulling geven aan ons Arbobeleid. Verschillende onderdelen kunnen we naadloos op elkaar aan laten sluiten. Een geconstateerd risico uit de RI&E, kunnen we bijvoorbeeld terug laten komen in de BHV-oefeningen.”

Poeisz supermarkten