Medprevent, dat werkt gezonder

Werkplekonderzoek

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Werkdruk en stress spelen een rol, omdat deze leiden tot verhoogde spierspanning. Zo is ook gebrek aan beweging een risicofactor, omdat dit leidt tot verminderde doorbloeding en verhoogde spierspanning in bijvoorbeeld de nek/schoudergordel.

Om gezondheidsklachten te voorkomen en/of te verhelpen verzorgen wij werkplekonderzoeken. U ontvangt een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen en levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw medewerkers.

CANS, Complaints Arms Neck Shoulder, is een verzamelnaam voor allerlei ziektebeelden die op enige wijze gerelateerd zijn aan arbeid en de herhaalde bewegingen, krachtsinspanningen en belastende houdingen die daarbij optreden. Door het toenemende gebruik van de computer lopen steeds meer mensen het risico CANS te krijgen. Alle bedrijven waar met computers of regelmatig met kleine repeterende (kort-cyclisch) bewegingen in een statische houding wordt gewerkt lopen risico. Onderzoek wijst uit dat 45% van de werknemers in risicoberoepen al CANS-gerelateerde klachten heeft. Dit kan leiden tot langdurige uitval. Een vroegtijdige herkenning van CANS door de werknemer en het volgen van een gericht programma helpt om uitval te voorkomen.

In een werkplekonderzoek combineren we het optimaal instellen van een werkplek met ergonomisch onderzoek en praktisch advies over het verbeteren van werkhouding en -gewoonten. Als leidinggevende/werkgever ben je door het werkplekonderzoek beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kun je bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit het werkplekonderzoek. Zo houdt u uw mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag.

Ons ergonomiepaspoort is een werkplekinstructie, waarbij gekeken wordt naar zithouding, grijpen en knijpen in het nek-schoudergebied en de spierspanning in de onderarm. De zithouding en werkplekinstellingen worden op een zo optimaal mogelijke manier ingesteld. Daarbij worden tips gegeven over werktechnieken. Tevens wordt aan de hand van een gestructureerde vragenlijst bewustwording gecreëerd over de werkdruk, werktaken en werkorganisatie van de medewerker. Alle informatie wordt in een zogenaamd Ergonomiepaspoort genoteerd. Hierin is de vragenlijst opgenomen, staan de individuele werkplekinstellingen en eventuele klachten en de tips en aanbevelingen.

Voor een offerte of voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers via 0513-466217 of arbo@medprevent.nl!

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Apenheul zet zich in voor apen en hun leefgebieden over de hele wereld. Binnen de poorten van Apenheul is Medprevent al jaren onze innovatieve partner in het zorgen voor een veilige plek voor dieren, bezoekers en medewerkers. Ze doen wat ze beloven!”

Apenheul